Onderzoek onder ingenieursbureaus geeft basis voor verbetering

Bas Grol adviseert duidelijke koers, kennisuitwisseling en samenwerking

Zo doen we dat

11/11/2016

Door financiële en maatschappelijke uitdagingen hebben gemeenten de afgelopen jaren hun ingenieurswerk flink op de schop genomen. Het heeft voor grote verschillen gezorgd tussen de gemeenten. “En daardoor ontstond de behoefte om de ingenieursbranche eens goed onder de loep te nemen”, vertelt adviseur Bas Grol. Hij is vervolgens aan de slag gegaan met een uitgebreide brancheanalyse.

Al sinds 2009 werken de ingenieursbureaus van de 100.000+-gemeenten aan meer inzicht in hun eigen processen en prestaties, en delen zij hun kennis en kunde met elkaar. Eerst tijdens expertsessies en het netwerkevent ‘Dag van de Stadsingenieurs’, maar ook met een jaarlijkse benchmark. Alle recente veranderingen maakten zo’n cijfermatig vergelijk echter minder actueel. Daarvoor in de plaats kwam de wens om de branche kwalitatief te beschrijven. KplusV – in de persoon van Bas Grol – nam hierin het voortouw. Net als bij de eerdere benchmarks en kennisuitwisselingen.

Status quo en toekomst ontrafeld
“Van 23 gemeenten heb ik de hoofden van de ingenieursbureaus gesproken, en één of twee collega’s. Wat vooral ter sprake kwam, waren het heden en de toekomst van hun strategie, organisatie, governance, productie, personeel, kwaliteit, kosten en samenwerking. Het heeft veel informatie opgeleverd, waaronder ook inspirerende praktijkvoorbeelden en een overzicht van bijzondere expertises en kennisbehoeftes per gemeente”, vat Bas het onderzoeksproces kort samen.

“Al deze informatie heb ik verzameld, bestudeerd en geanalyseerd. Het brengt me op een aantal rode draden. Zo hebben de meeste ingenieursbureaus hun langetermijnkoers niet expliciet gemaakt. Er vindt een complexe verschuiving plaats in hun takenpakket: de werkfocus ligt steeds meer op het faciliteren en coördineren van projecten, samen met in- en externe partners. En up-to-date cijfers over hun prestaties en bedrijfsvoering ontbreken vaak.”

Strategie als handig handvat
“Daarom adviseer ik de gemeentelijke ingenieursbureaus onder andere om hun strategie toe te vertrouwen aan het papier. Het geeft een handvat voor medewerkers en vormt een startpunt voor de politiek-bestuurlijke discussie over de toegevoegde waarde van de bureaus. Om de eigen kwaliteit en werkprocessen te verbeteren, raad ik aan kengetallen, kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ingenieursbureaus. Bijvoorbeeld in een beknopte benchmark of tijdens kleinschalige bijeenkomsten en workshops”, licht Bas toe. Hij suggereert daarnaast een partij in te schakelen, die de belangen van de sector bewaakt en gemeente-overstijgende activiteiten organiseert. Zoals scholing, marketing, innovatie en de politieke lobby.

Meer weten?
Benieuwd naar alle ins en outs van deze brancheanalyse? Onze adviseur Henry Potman vertelt er graag meer over.

De details van deze brancheanalyse onder ingenieursbureaus? Ik praat je graag bij

dr. Henry Potman

06-27 08 55 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs