Rapid Circular Contracting

Maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen is de toekomst. Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 of de green deal. Maar hoe pak je dat aan? Rapid Circular Contracting (RCC) biedt jouw organisatie een beproefde methode om bij te dragen aan een betere wereld.

Wat is RCC?

RCC is hét alternatief voor traditionele aanbestedingsvormen, dat de markt maximaal uitdaagt om  met noodzakelijke, slimme en innovatieve oplossingen te komen. Een innovatief partnership waarbij circulariteit, duurzaamheid en social return centraal staan. Rapid Circulair Contracting ontstond in 2015 vanuit de behoefte om de circulaire economie aan te jagen. Inmiddels is het een erkende en bewezen succesvolle aanbestedingsmethodiek.

Aanpak gebaseerd op ambities

De duurzame samenwerking die een organisatie aangaat met RCC is gebaseerd op ambities. Deze ambities kunnen volgen uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarvoor de methode RIC is ontwikkeld. De Sustainable Development Goals geven inhoud en vorm aan de wereldwijde doelstelling om te streven naar een betere wereld. Elke inkopende organisatie met de juiste ambities die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruik maken van Rapid Circular Contracting. Het inkooptraject kan betrekking hebben op werken, leveringen en diensten.  

RCC in het kort

 • Samenwerkingscontract gericht op een Programma van Ambitie
 • Opdrachtgevers veranderen in partners en aanjagers van de circulaire economie
 • Bewezen effectief en efficiënt
 • Kortere doorlooptijd
 • Duurzame samenwerking met meest geschikte partner
 • Ideaal voor complexe en innovatieve projecten en volume
 • Effectieve en beproefde methode om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen

Is RCC geschikt voor mijn organisatie?

Elke inkopende organisatie die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruik maken van Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is vooral geschikt voor complexe aanbestedingen in het publieke domein. Het inkooptraject kan betrekking hebben op werken, leveringen en diensten. RCC voldoet volledig aan de aanbestedingswetgeving.

Hoe werkt het?

Rapid Circular Contracting (RCC) biedt opdrachtgevers een proces van co-creatie met de gekozen  partner. Betrokken partijen werken creatief samen vanuit een Programma van Ambitie (PvA) in plaats van het traditionele Programma van Eisen (PvE). De eindoplossing staat niet vast. Gezamenlijk ontwikkelen en ontwerpen ze een  innovatieve aanpak en delen in alle openheid oplossingen, inzichten en dilemma’s.

Weten hoe het werkt en wat de voordelen zijn?

    

RCC: wat levert het op?

 • Effectieve bijdrage aan de realisatie van klimaatdoelen
 • Hogere tevredenheid over resultaat
 • Maximale ruimte voor creatieve oplossingen
 • Maatschappelijke meerwaarde in co-creatie met de markt
 • Toekomstbestendige en innovatieve oplossingen
 • Versnelling van maatschappelijke transities

Aan de slag!

KplusV begeleidt organisaties in de transitie naar een circulaire economie met een uniek leerprogramma in de RCC methodiek, gebaseerd op co-creatie. Met een jaarlijkse licentie krijg je toegang tot alle templates en bijscholing en de helpdesk. In een eerste gezamenlijk circulair inkoop traject leer je ‘on the job’ hoe het werkt. In een volgende fasen krijgt je alle kennis en vaardigheden aangereikt om zelfstandig en gecertificeerd een circulair inkoopproces aan te pakken. Zo draagt ook jouw organisatie maximaal bij aan de klimaatdoelen en de transitie naar een circulaire economie.

 • Module 1: Ontzorging, training en begeleiding in de RCC methodiek
 • Module 2: Samen aan het werk: je past zelf de methodiek toe, wij zorgen voor begeleiding en certificering
 • Module 3: Zelf aan zet: met jaarlijkse updates en trainingen, toegang tot community en supportdesk

   

Hoe kan jouw organisatie Rapid Circulair Contracting toepassen?

Wil je als organisatie de stap naar circulair inkopen zetten? En wil je weten hoe je dit aan kunt pakken? KplusV helpt je graag verder. In een gratis inspiratiesessie onderzoeken we met jou aan de hand van de RCC-SCAN hoe ook jouw organisatie vanaf morgen aan de slag kan met de RCC methodiek en wat het kan opleveren aan duurzaamheidseffecten.

   

Referentieprojecten