Stichting Circulaire Economie en KplusV slaan handen ineen

Op naar een duurzame samenwerking

Actueel nieuws

30/07/2015

Hoe zorg je ervoor dat de realisatie van een circulaire economie niet alleen bij woorden blijft, maar ook wordt omgezet in daden? Dat kan alleen door de krachten te bundelen. Daarom slaan Stichting Circulaire Economie en KplusV de handen ineen met als doel kennis te verspreiden en initiatieven om te zetten in concrete impactvolle projecten. Door onze expertise en netwerken te delen biedt dit veel mogelijkheden en kansen voor zowel bedrijven als organisaties.

Circulaire Economie als oplossing én kans
Circulaire Economie (CE) is één van de belangrijkste thema’s op het gebied van duurzaamheid, afval en milieuvraagstukken, maar het gaat verder dan dat. Onder CE wordt verstaan: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het kabinet, de SER, het bedrijfsleven, de Europese Commissie, lokale en regionale overheden, allemaal zien CE als kans én als gewenste ontwikkeling. Dit leidt tot veel energie, stimuleringsprogramma’s, financiële regelingen, en tal van hulpvragen rond CE. Door de krachten binnen verschillende organisaties te bundelen en nieuwe horizontale en verticale verbindingen te leggen is het mogelijk bedrijven en organisaties een netwerk te bieden om de verwezenlijking van een circulaire economie een stap dichterbij te brengen.

Stichting Circulaire Economie
Begin 2013 werd door de initiatiefnemers Erick Wuestman en Bas Luiting de Stichting Circulaire Economie (SCE) opgericht. SCE is het platform/ecosysteem waar professionals uit bedrijfsleven, overheid, non-profit organisaties, wetenschap en onderwijs elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan om het gedachtegoed verder te ontwikkelen, nieuwe toepassingsmogelijkheden te verkennen en dit verder uit te dragen binnen Nederland. De stichting is een non-profit organisatie en heeft als doel: een innovatieplatform op te richten door participanten en experts in multidisciplinaire en cross-sectorale teams bij elkaar te brengen, om zo te werken aan oplossingen voor circulaire vraagstukken.

Erick Wuestman (medeoprichter van Stichting Circulaire Economie): “Circulaire Economie staat bij ons voor het bouwen aan een schone, eerlijke en volhoudbare maatschappij, door circulaire en ecologische principes te hanteren in het gebruik maken van producten, materialen en talent.”

Samen aan de slag!
Een jaar geleden startte de samenwerking tussen KplusV en Stichting Circulaire Economie. Gezamenlijke activiteiten werden georganiseerd waaronder een CE hotspot tijdens de Dutch Design Week 2014. Nu wordt het tijd om de samenwerking te intensiveren. De stichting heeft de afgelopen jaren een naam en positie opgebouwd in Nederland en wordt als belangrijke kennispartner gezien door overheden en bedrijfsleven. SCE heeft een groot netwerk en is in staat uiteenlopende partijen te inspireren en met elkaar te verbinden. De expertise zit met name in het opstellen van nieuwe businessmodellen, creatieve coalities en inzetten op talent. KplusV is op haar beurt sterk op het thema duurzaamheid, opzetten van innovatieplatforms en incubators en vele andere aspecten die noodzakelijk zijn om de transitie naar een circulaire economie te faciliteren en te stimuleren. Met onze organisatiekracht en ervaren adviseurs kunnen we helpen inspirerende ideeën om te zetten in concrete impactvolle projecten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de samenwerking tussen SCE en KplusV en vooral wat deze samenwerking voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Erick Wuestman of Karlijn Bakker.

Met passie en daadkracht maak ik het verschil voor milieu- én mensgerelateerde thema's

Karlijn Bakker BSc

06-27 08 55 08

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.