Sturen op een duurzame textielketen

4 aanbevelingen voor het sturen op duurzaam textiel

KPLUSV onderzoekt

06/06/2018

Het ministerie van IenW heeft KplusV gevraagd een Quick Scan uit te voeren naar de textielketen, in het bijzonder de mogelijke impact van Extended Producer Responsibility (EPR) op deze keten.

Doel was  om feitelijkheden en aandachtspunten te inventariseren en sentimenten uit de textielketen op een rij te zetten over wat het instrument Extended Producer Responsibility (EPR) zou kunnen betekenen voor het circulair maken van de textielketen.

Aanbevelingen Extended Producer Responsibility

    1. Investeer in het ontwerp van een gedegen implementatiestrategie. Implementatie van EPR voor textiel zal een meerjarig traject zijn waarbij veel gedaan moet worden en stakeholders betrokken zullen zijn. Een gedegen implementatiestrategie draagt bij aan het helder formuleren van een visie en het beoogde resultaat en het daar naar toe werken, met voldoende ruimte voor inbreng vanuit die stakeholders.
    2. Onderdeel van de implementatiestrategie is een stakeholderstrategie. EPR is in de afgelopen decennia een instrument gebleken dat prikkels geeft voor circulair ontwerpen, preventie van materiaalgebruik, hoogwaardig hergebruik en hoogwaardige recycling, ., maar dat ook veel tegenstellingen / wrijving met zich mee bracht. Sommige partijen worden geconfronteerd met extra kosten, andere zien hun marktpositie in gevaar komen, etc. Een stakeholderstrategie kan anticiperen op succesvolle implementatie door weerstand en wrijving effectief te adresseren.
    3. Leer van de invoering van andere EPR-systemen. Voor andere product- en materiaalstromen zijn al EPR-systemen geïmplementeerd. De ervaringen die bij deze implementaties zijn opgedaan, zijn waardevol om te gebruiken.
    4. Voer onderzoeken uit die bijdragen aan deze strategie. Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de textielketen die gebruikt kunnen worden als input. Bijvoorbeeld in het kader Roadmap Circulair Textiel en de Transitieagenda Consumptiegoederen. Verder onderzoek kan worden uitgevoerd naar de Europese wet- en regelgeving rondom producentenverantwoordelijkheid, naar andere EPR-systemen en toepasbaarheid voor de textielketen en naar een effectief heffingssysteem voor de textielketen.

Meer weten?

Download de “Quick Scan Impact EPR Textiel“.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs