Gemeente werkt met Omgevingsdienst aan betere samenwerking

Bottom-upbenadering Maasdriel zorgt voor breed gedragen oplossingen

Zo doen we dat

10/10/2016

Een versterking van de samenwerking met de Omgevingsdienst Rivierenland. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke deuren. Dat is een focus voor Maasdriel. De gemeente ging er de afgelopen tijd mee aan de slag, omdat zij het belang inziet van een efficiëntere en effectievere dienstverlening. De succesfactor in dit traject: de bottom-upbenadering. KplusV tekende voor de begeleiding.

Om die in- en externe samenwerking te intensiveren, legde Maasdriel de nadruk op meer eigenaarschap van de betrokken medewerkers. De gemeente koos er bewust voor om iedereen te laten participeren. Van de frontofficemedewerkers en beleidsadviseurs tot de afdeling Documentaire informatievoorziening en de accountmanager van de Omgevingsdienst. In interactieve werksessies – die wij begeleidden – brachten deze medewerkers hun werkzaamheden en processen in kaart, benoemden ze de belemmeringen in de samenwerking en bedachten ze oplossingen.

Aandachtspunten voortvarend opgepakt
Uit deze inventarisatie bleek dat de medewerkers een aantal knelpunten ervaarden:

  • Zij voelden zich primair verantwoordelijk voor hun eigen functie en minder voor het totale proces.
  • De gemeente focuste teveel op operationele beslissingen en nam niet expliciet ook de tactische en strategische vragen mee. Hierdoor kwamen de dieperliggende oorzaken van knelpunten onvoldoende in beeld en werden deze niet aangepakt.
  • In de organisatie was de ontschotting nog niet overal optimaal doorgevoerd.
  • Onvoldoende tijd en een hoge werkdruk stonden een vruchtbare samenwerking in de weg.

Doordat we deze belemmeringen en de bijbehorende oplossingen samen duidden, kon Maasdriel haar processen beter stroomlijnen en inrichten. De betrokkenheid van alle mensen (van gemeente en Omgevingsdienst) zorgde voor draagvlak, medewerking en een betere samenwerking. En dus voor het uiteindelijke succes van dit traject. Oftewel: de kracht van de bottom-upbenadering.

Vinger op zere procesplekken
De meerwaarde van KplusV hierbij? Erwin van Dartel, Wabo-coördinator van Maasdriel: “Met de juiste interventies en sturing tijdens de werksessies hebben we sámen de vinger kunnen leggen op de verbeterpunten in onze dienstverlening. Het heeft ons goede en breed gedragen oplossingen gegeven, waarmee we als gemeente direct aan de slag konden gaan.”

Meer weten?
Benieuwd hoe KplusV dit traject precies heeft aangevlogen? Of wil je als gemeente zelf participatief werken aan je processen en samenwerking? We helpen je graag. Bel eens met onze adviseur Henry Potman, voor meer tekst en uitleg.

Als gemeente participatief werken aan processen en samenwerking? Bel me eens

dr. Henry Potman

06-27 08 55 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs