Week van de Circulaire Economie 2019

Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

donderdag 17 januari, 12.30 - 16.15, Arnhem

Aanmelden

Evenement

17/01/2019

Van 14 tot en met 18 januari 2019 vindt voor de vierde keer de Week van de Circulaire Economie plaats. Een thema dat KplusV natuurlijk ook aan het hart gaat. We vinden het belangrijk, maar we doen er ook iets mee. Heel veel zelfs. En, minstens zo belangrijk, we helpen ook anderen er iets mee te doen. Daarom openen we op donderdagmiddag 17 januari onze deuren voor belangstellenden. Schrijf je in, want we hebben je er graag bij.

In Nederland gonst het van de circulaire ambities; het gevoel dat we ‘stappen moeten zetten richting circulariteit’. Aan goede wil en bedoelingen geen gebrek. Toch stokt het vaak bij de uitvoering. Voor veel overheden en bedrijven is circulair iets nieuws. We willen graag, maar weten nog niet hoe. KplusV helpt bij het maken van de vertaalslag van circulaire ambitie naar circulaire praktijk. Dat doen we onder meer door organisaties te helpen met het verduurzamen van hun eigen bedrijfsvoering. Hieronder lees je een korte introductie van hoe wij dat doen. Op donderdagmiddag 17 januari vertellen we er nog veel meer over, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

We benaderen het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken. Waarom? Omdat voor circulariteit per definitie samenwerking nodig is tussen verschillende partijen. Om circulariteit te kunnen organiseren, heb je altijd verschillende perspectieven nodig. Wij belichten die perspectieven door ze aan de orde te stellen bij verschillende sessies, maar ook door daarin voorbeelden uit de praktijk te betrekken. Zo krijg je als het ware een routekaart uitgereikt van hoe ook jouw organisatie – mét de ketenpartners – kan inzetten op meer circulariteit. De praktijk van een organisatie en de inrichting van een keten vinden wij leidend bij het werken aan meer circulariteit. Dat wat op overzienbare termijn haalbaar en realiseerbaar is, geldt als uitgangspunt. Zo voorkomen we dat het bij een idee blijft en de uitvoering achterwege blijft.

Praktische informatie

Op donderdag 17 januari ben je om 12.30 uur welkom bij dit evenement. Wil je deelnemen? Meld je dan wel eerst aan. Deelname is geheel gratis. We verwelkomen je met een (duurzame) lunch en we sluiten om 16.15 af met een borrel. Ons kantoor vind je op Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 in Arnhem. Op het terrein vind je ons in gebouw LB. Bij ons kantoor kun je (gratis) parkeren. Hieronder plan je eenvoudig je route.

Workshops

Ons programma is opgedeeld in verschillende workshops, verdeeld over twee rondes. Selecteer een eerste, tweede en derde voorkeur bij de inschrijving voor dit evenement.

  • Alternatieve financiering voor circulaire initiatieven en startupsBen je zelf ondernemer of wil je weten hoe je innovatief en duurzaam ondernemerschap in jouw regio vorm kan krijgen? Deze workshop biedt je de ins en outs. De financieringsmarkt verandert in een snel tempo. De economie groeit en ondernemers zoeken steeds vaker financiering om de start of groei van hun onderneming te financieren. Helaas is niet elke ondernemer op de hoogte van de alternatieve financieringsmogelijkheden die er  zijn. In deze workshop maken we je wegwijs in de wereld van alternatieve financiering.
  • Bouwen van circulaire (eco)systemen. Hoe kunnen we bouwen in onze regio aan een samenhangend ecosysteem op het gebied van circulaire economie? Vaak zijn er in een regio of provincie al diverse initiatieven om innovatie en circulariteit te stimuleren. Hoe zorg je dat deze niet los van elkaar opereren, maar elkaar positief versterken? En hoe bouwen de private en publieke sector gezamenlijk aan die samenhang op dit thema? Vragen waar we ons bij KplusV mee bezighouden en waarop we antwoorden vinden.
  • Circulair inkopen. Aan de hand van een matrix nemen wij je mee in de verschillende wijze van circulair inkopen. Waar dien je rekening mee te houden? Hoe vraag je het uit? Aan het eind van de workshop ben je in staat om te reflecteren op je uitgevraagde aanbestedingen en om bewustere keuzes te maken bij de de concretisering van je volgende uitvraag.
  • Samen werken in/aan duurzame ketens. Tijdens deze workshop gaan we in op de verschillende wijzen waarop overheden en overheidsbedrijven sturen in materiaalketens en hoe die rollen verschillen / veranderen. Meer dan ooit hebben markt en overheid elkaar nodig. Na een korte schets van onze visie hierop zijn we benieuwd naar de ervaringen van aanwezigen en behandelen we enkele praktijkvoorbeelden.
  • Sturen in duurzaam gedrag: hoe doe je dat? Dat veel mensen en organisaties zich willen inzetten voor circulariteit is cruciaal voor het succes van deze transitie. Echter, gedrag afdwingen met vooral juridische en financiële instrumenten vereist veel meer inspanningen dan wanneer mensen ook worden overtuigd door bewuste prikkels en nudging. In een praktische workshop, aangeboden door Sibolt Mulder van KplusV en Kim Meulenbroeks van Renewi Consultant Waste & Resource Management, ervaar je hoe dit werkt. Ter voorbereiding kun je vast de handout over gedragsbeïnvloeding downloaden.
  • Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren. Circu-Lean staat voor het combineren van twee perspectieven (Lean en Biomimicry) voor een nieuwe aanpak van circulaire economie. Een aanpak die vooral zorgt voor op een ontspannen en effectieve manier bereiken van bedrijfs- en organisatieresultaten op een natuurlijke basis. In de workshop lichten Bowine Wijffels en Linda Lowissen kort de achtergronden toe en ga je praktisch aan de slag met een vraag waar je al een tijd mee worstelt of waar je nieuwe ideeën voor wil. Tijdens de workshop ontvang je een boekje, dat je hier alvast kunt lezen.
  • Verduurzamen bedrijfsvoering. Om een organisatie toekomstbestendig te verduurzamen, is een strategie nodig voor duurzame bedrijfsvoering en bovenal: een plan van aanpak. Een concreet plan van aanpak dat door de hele organisatie gedragen wordt. Dit moet uit het ‘kosten-denken’ treden en door medewerkers als intrinsieke meerwaarde ervaren worden. Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van de structuur, de cultuur en het leiderschap binnen een organisatie in op hoe we duurzame bedrijfsvoering in de praktijk vormgeven en gaan we aan de slag met een actieplan.

De bijeenkomst wordt afgetrapt door Olaf Prinsen, directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement.

Locatie Week van de Circulaire Economie 2019

Westervoortsedijk 73

Plan je route

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.