Het CIRCLES cluster

KplusV en de week van de circulaire economie (1/5)

Mijn kijk op

15/01/2018

Bij KplusV werken we elke dag aan circulaire economie. Wij bedenken innovatieve oplossingen en passen ze toe met onze klanten. Met overheden, organisaties en regio’s realiseren we scherpe duurzaamheidsambities. Deze week is de week van de circulaire economie. Des te meer reden om met jou te delen hoe wij elke dag werken aan circulaire economie. Daarom zullen wij elke dag van deze week een blog delen (5 in totaal) met onze actuele circulaire werkzaamheden. Word je al nieuwsgierig? Lees dan onze eerste blog over CIRCLES!

CIRCLES in 2018

Circulaire economie is iets waaraan je werkt vanuit een stevige basis. Niet top-down, maar bottom-up. Dat is wat het cluster CIRCLES doet. Een programma voor het aanjagen en faciliteren van de circulaire economie in Oost-Nederland. Regionaal dus. CIRCLES is een samenwerkingsverband van twaalf partners die, met VNO-NCW Midden en Stichting Kiemt als vaandeldragers, een brede aanpak hebben ontwikkeld op het gebied van circulaire economie. Deze twaalf partners zijn verenigd in CIRCLES en richten zich op iedereen (overheid en bedrijfsleven) in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Stichting Circulaire economie is partner in CIRCLES. KplusV steunt dergelijke initiatieven om circulaire economie in Oost Nederland aan te jagen.

Maar wat doet CIRCLES nou concreet?

  • Adviseren van partijen die meer willen doen op het gebied van circulaire economie;
  • Productontwikkeling (o.a. businessmodellen en monitoringstools);
  • Samenwerkingen smeden tussen verschillende partijen in circulaire economie.

Dat levert het volgende op:

Eerstelijns dienstverlening via frontoffice

CIRCLES biedt vanuit de frontoffice eerstelijnsadvies, contacten voor samenwerking en inhoudelijke kennis aan partijen die stappen willen zetten op het gebied van circulaire economie. Advies op maat en het versterken van samenwerking met anderen die je vooruit kunnen brengen

Business Modellen voor de Circulaire Economie

In de afgelopen jaren is door diverse partners in Oost-Nederland onderzoek gedaan naar nieuwe businessmodellen, die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. Afvalstoffen worden omgezet naar grondstoffen, door kringlopen te sluiten en traditionele verdienmodellen om te buigen naar circulaire verdienmodellen. CIRCLES biedt co-creatietrajecten aan voor het versneld ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen in de keten. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het oplossen van knelpunten op technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch of juridisch vlak.

AcCElerator

Door innovatieve coalities aan te gaan worden afvalketens van het ene bedrijf de grondstofketen van het andere. In de AcCElerator worden bedrijven begeleid bij het maken van een keten en grondstoffen uit de regio te halen, te recyclen (liever natuurlijk up-cyclen) en lokaal te produceren. Heel concreet en direct toepasbaar, dus. Auping, Solid Pack en interface hebben in de aanloop naar dit programma laten zien dat het mogelijk is samenwerking aan te gaan die ketens sluiten, grondstofgebruik drastisch verminderen en hier een succesvolle businesscase van te maken!

De AcCElerator is een intensief programma voor productiebedrijven of bedrijventerreinen, die bij de koplopers willen horen in de transitie naar een circulaire economie. Met een gestructureerde aanpak, begeleid vanuit CIRCLES, wordt toegewerkt naar een sluitende business- en valuecase in de keten. De AcCElerator richt zich op de sectoren bouw, maakindustrie en de afvalbranche.

CI Monitor en Learning Tool

Voor gemeenten in de provincie Gelderland zet CIRCLES de CI Monitor en Learning Tool op (CIMoLT). Deze tool bestaat uit een viertal masterclasses en een monitoring-tool. In de masterclasses wordt praktische kennis geleverd aan gemeenten om de slag naar een circulaire economie te maken. De masterclasses richten zich op circulaire inkopen en aanbesteden in het algemeen en op inhoudelijke, organisationele en bestuurlijke vraagstukken rond onder andere circulaire (grond- weg- en water-)bouw en facility management. Met de monitoring-tool worden gemeenten in staat gesteld bij te houden in hoeverre zij op koers liggen voor de rijksbrede doelstellingen (10% van de inkoop in 2020 dient circulair te zijn). Ook stelt de tool gemeenten in staat onderling hun resultaten te vergelijken. De masterclasses vinden plaats in het voorjaar van 2018, de monitoring in het najaar van 2018.

Meer weten?

CIRCLES heeft een website waar je terechtkunt voor meer informatie. Hier lees je meer over CIMoLT. Heb je vragen die hier niet aan de orde komen of ben je razend benieuwd of jouw organisatie ook stappen kan zetten op het gebied van circulaire economie? Stuur mij dan gerust een mail.

Met goed onderzoek help ik organisaties hun maatschappelijke uitdagingen op te lossen

Roel Bottema, MSc

06-27 08 55 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.