Rapid Circular Contracting

KplusV en de week van de circulaire economie (2/5)

Zo doen we dat

16/01/2018

Bij KplusV werken we elke dag aan circulaire economie. Wij bedenken innovatieve oplossingen en passen ze toe met onze klanten. Met overheden, organisaties en regio’s realiseren we scherpe duurzaamheidsambities. Deze week is de week van de circulaire economie. Des te meer reden om met jou te delen hoe wij elke dag werken aan de circulaire economie. Daarom publiceren wij deze week elke dag een blog over onze actuele werkzaamheden en projecten op het gebied van circulaire economie. Vandaag over Rapid Circular Contracting (RCC).

Inkoop als hefboom voor circulariteit

Gisteren, maandag 15 januari, zijn de vijf transitieagenda’s gepresenteerd in het kader van het rijksbrede programma Nederland Circulair 2050. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en innovatiegericht inkopen komen hierin prominent naar voren als middelen voor overheden en organisaties om circulaire economie en circulair ondernemerschap aan te jagen. Rapid Circular Contracting (RCC) sluit hierbij naadloos aan en biedt de ideale oplossing om innovatiegericht en circulair in te kopen.

Succesvolle Rapid Circular Contracting aanbestedingen

Afgelopen jaar hebben wij vanuit KplusV verschillende aanbestedingen via de RCC methode mogen begeleiden zoals de aanbestedingen van koffie in de gemeente Enschede en wijkrenovatie in de Parken in Apeldoorn. Het succes van deze aanbestedingsmethode bleef niet onopgemerkt en vorig jaar mocht ik onze RCC ervaringen delen op het Europees Congres voor Circulair Inkopen.

Circulair inkopen in 2018

Als Nederland lopen we voorop met de transitie naar een circulaire economie en circulair inkopen. Doorpakken is nodig om deze  koppositie te behouden. Die wens zien wij ook bij onze klanten, bijvoorbeeld wanneer zij van hun afvalverwerker vragen om méér te doen dan alleen afval verwerken. Zo zien we dat onze klanten – overheid, bedrijfsleven én kennisinstellingen – hun afvalverwerkers uitdagen om met innovatieve en creatieve oplossingen te komen. Denk daarbij aan grondstoffen lokaal in de kringloop houden en, als het even kan, zelfs terug te laten komen bij dezelfde klant als nieuw product. Op die manier wordt een afvalverwerker een grondstofmakelaar.

Gemeenten zijn volop bezig met het vormgeven van hun ambities op het gebied van circulaire economie; ‘Afvalloos 2030’ en ‘10% circulair inkopen in 2020’ zijn veelgehoorde ambities. Nu is het taak om deze ambities naar concrete acties te vertalen. Met Rapid Circular Contracting kan hier vorm en inhoud aan worden gegeven. En wel door innovatieve oplossingen te faciliteren op basis van vooraf opgestelde Programma van Ambities, in plaats van een in detail uitgedacht Programma van Eisen. Afgelopen jaar hebben we vele succesvolle pilots voorbij zien komen zoals bijvoorbeeld Pianoo ons laat zien. Dit jaar wordt een jaar dat in het teken staat van de vertaalslag van ambitie naar uitvoering!

Ook aan de slag?

Wil je als gemeente of organisatie zelf een inkooptraject op een innovatieve, circulaire manier aanvliegen? En ben je benieuwd naar de precieze kansen en mogelijkheden van Rapid Circular Contracting? Erick en ik (Niels) delen graag op enthousiaste wijze onze ervaring.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.