Wittebroodsweken aanbesteding afval voorbij

Tarieven afvalverwerking stijgen

Actueel nieuws

10/10/2018

Na een periode van ongeveer tien jaar waarin de verwerkingstarieven van afval relatief laag waren, lopen deze momenteel weer op. Dat heeft mede te maken met de hogere (lees: duurzamere) eisen die overheden stellen aan de verwerking van afval. Hogere tarieven stellen de kersverse colleges van 2018 voor uitdagingen. Hoe wordt de koers bepaald tussen kostenoverwegingen en duurzame ambities? Adviseur Aiko Klein was daarover onlangs aan het woord in Vakblad Afval. Hier de samenvatting.

Aanbesteding leidt tot concurrentie en daarmee tot lagere prijzen. Hoewel dat in zijn algemeenheid klopt, sluit het geen prijsstijgingen uit. Tussen 2006 en nu daalden bijvoorbeeld de verwerkingstarieven van restafval tot van 100 euro naar iets meer dan de helft daarvan. Inmiddels stijgen de tarieven weer en dat merken gemeente bij de aanbesteding van hun afvalverwerking. De stijgende kosten hebben te maken met toegenomen duurzaamheidsambities en de transitie waarin de sector zich bevindt als gevolg daarvan. Ook normaliseert de markt nu, na een periode waarin verwerkers hevig concurreerden.

Waar hogere kosten tot pittige politieke discussies kunnen leiden, indien men er onvoldoende rekening mee houdt, kan een spanningsveld tussen duurzame ambitie en de praktijk dat eveneens. De markt is volop bezig met verduurzaming, bijvoorbeeld door nascheiding, het benutten van restwarmte en -stromen en / of CO2 af te vangen. Desondanks vraagt de huidige markt meer dan ooit om een goede voorbereiding van een aanbesteding, zodat er duurzaamheidsstappen gezet worden en er tegelijkertijd wel voldoende concurrentie is.  Als de nieuwe technieken door meer marktpartijen toegepast worden en er ook meer bekend is over de duurzaamheidsprestaties wordt aanbesteden mogelijk weer eenvoudiger.

Verwachtingsmanagement

Politici dienen zich te realiseren dat er veel mogelijk is en wordt, maar niet altijd op de korte termijn waarop veel aanbestedingen spelen. Een realistische kijk op de markt, met eventueel een langere aanbestedingshorizon, bieden meer aanknopingspunten voor verduurzaming dan een al te rigide sturing op de duurzaamheidsdoelstellingen van de aanbesteding van dit moment. Zeker als de kosten ook gelden als een belangrijk criterium. En als de combinatie van huidige situatie, markt, aanbestedingsregels en planning maakt dat met de huidige aanbesteding de potentie van de markt (nog) onvoldoende kan worden benut, start dan (over)morgen met het voorbereiden van de volgende aanbesteding.

Zelf een vraag over de aanbesteding of verwerking van afval?

"Ik haal energie uit het bij elkaar brengen van enthousiaste mensen, innovatieve technieken en een stevige duurzame visie."

Douwe Huitema, MSc

06-27 08 55 47

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.