Ecosystemen en publiek-private samenwerking

Om belangrijke maatschappelijke transities te versnellen is samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen en burgers cruciaal. Wij creëren de juiste innovatie samenwerkingen om die transities tot bloei te brengen. En we helpen overheden om maatschappelijke opgaves te vertalen naar innovatie beleid en dit beleid vervolgens om te zetten naar concrete programma’s en projecten. Dit doen we landelijk en regionaal, maar bovenal in optimale afstemming. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector goed kennen. Bovendien hebben we al sinds 1984 ervaring met innovatieprocessen, valorisatie en ecosysteem denken.

Onze aanpak kenmerkt zich door een bottom-up approach en een stevige inhoudelijke kennis en ervaring ten aanzien van het belang van gedragen innovatie agenda’s, de kracht van regio’s, ons begrip van publieke en private belangen, onderlinge samenwerking van partijen in het ecosysteem en behoeften van ondernemerschap.

Concreet doen wij het volgende:

 • Visie ontwikkelen
 • Beleid vormgeven op basis van visie
 • Programma’s opzetten op basis van beleid
 • Programma’s uitvoeren
 • Resultaten en impact evalueren
 • Impact zichtbaar maken

Enkele opdrachtgevers

 • Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek
 • GrowCampus Den Bosch
 • Provincie Noord-Holland
 • ROC Drenthe College
 • Innopool
 • Brainport Development
 • ROC Summa
 • ROC Deltion
 • NovioTechCampus
 • Health Holland
 • Regio Achterhoek
 • Provincie Drenthe

Onze ecosystemen

KplusV bedenkt, initieert, bouwt en ontwikkelt ecosystemen. Onze rol is daardoor heel divers. Van projectmanager en beheerder tot adviseur en uitvoerder.