Ecosystemen en publiek-private samenwerking

Ondernemerschap en innovatie zijn tegenwoordig de sleutels tot succes. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor gemeenten, provincies, kennisinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Deze partijen kiezen er vaak voor een structuur op te zetten, waarin de krachten van individuele ondernemers worden gebundeld. In een ecosysteem bijvoorbeeld, een innovatiebiotoop of cluster. Lees meer

KplusV helpt overheid en kennisinstellingen om zo’n structuur succesvol te bouwen. Door eerst de vraag af te bakenen en in kaart te brengen welke initiatieven er al zijn en wat er nog mist. En door daarna over te gaan tot actie. Waarom wij hier goed in zijn? Omdat we zowel de publieke als de private sector kennen. Omdat we hierdoor in staat zijn publiek-private samenwerkingen te smeden. En omdat we zo een keten duurzaam kunnen ontwikkelen, gedragen en medegefinancierd door de markt. Met onze conceptuele creativiteit zorgen we – vanuit een stevige basis – telkens weer voor maatwerk.

Enkele opdrachtgevers

 • Brainport Development
 • NovioTechCampus
 • GrowCampus Den Bosch
 • Provincie Noord-Holland
 • Regio Achterhoek
 • ROC Drenthe College
 • ROC Summa
 • Innopool
 • ROC Deltion
 • Provincie Drenthe
 • Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek
 • Health Holland

Onze ecosystemen

KplusV bedenkt, initieert, bouwt en ontwikkelt ecosystemen. Onze rol is daardoor heel divers. Van projectmanager en beheerder tot adviseur en uitvoerder.