3 uitdagingen naar een duurzaam MBO (én hoe je ze aan kunt gaan)

MBO als sleutel naar een duurzame economie

Onze tips

03/03/2021

Duurzaam onderwijs is een belangrijke sleutel naar een duurzame wereld. De transitie naar duurzaam onderwijs biedt veel kansen voor het mbo, want geen enkele andere onderwijsvorm levert zo’n groot aandeel aan werknemers voor de toekomstige arbeidsmarkt. Tijd om te verduurzamen dus. Maar hoe dan? En waar te beginnen?

  1. Duurzaamheid is urgent, maar heeft nog onvoldoende prioriteit

    Hoe moeilijk het in de huidige situatie ook is, ga direct aan de slag met het in kaart brengen van de financiële risico’s die jouw bedrijf loopt. Wellicht kun jij nog steeds leveren, maar willen jouw klanten nog steeds afnemen? Hoe zit het met ophanden zijnde investeringen, zijn die echt noodzakelijk, of kun je die beter uitstellen? Wacht niet te lang met handelen, omdat we nog niet weten hoelang deze crisis gaat duren en je dus wellicht elke euro nodig hebt om de rit uit te zitten.

  2. Duurzaamheid is een veelomvattend begrip

    Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Wat verstaan wij als organisatie onder duurzaamheid? Op welke vlakken kunnen en willen we verduurzamen? En hoe maken we het behapbaar? Een gezamenlijke taal is nodig om met elkaar tot een duurzaam beleid te komen. Wij helpen mbo-instellingen daarom om een gezamenlijke taal te vinden en deze te vertalen naar beleid op zowel bedrijfsvoering als onderwijs.

  3. Het thema duurzaamheid heeft een kwetsbare positie

    In de meeste organisaties gebeurt al van alles op het gebied duurzaamheid. Soms zichtbaar, vanuit beleid, maar vaak ook onzichtbaar in de vorm van kleine, losstaande initiatieven. Dit maakt de positie van duurzaamheid in de school soms kwetsbaar, doordat het afhankelijk is van losse projecten, een enthousiaste docent of een gedreven groepje studenten. Onze tip: maak slim gebruik van bestaande bronnen. Het kan helpen om alle initiatieven en sleutelspelers in beeld te brengen, aan elkaar te verbinden en dat als startpunt te gebruiken om op verder te bouwen.

Op de weg naar duurzaamheid zullen altijd beren verschijnen. De kunst is om met elkaar te kijken wat het voor jouw organisatie of opleiding betekent, waar ruimte is voor duurzaamheid en hoe je bestaande bronnen slim kunt benutten en verbinden. Uiteraard denken we graag met je mee hoe we de weg naar duurzaamheid stap voor stap kunnen vrijmaken.

Mijn drive? Onderwijsinstellingen helpen in beweging te komen voor leuk, relevant en toekomstbestendig onderwijs

Amber Passtoors, MSc

06-27 08 55 45

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.