Ecosystemen en publiek-private samenwerking

Wij verbinden en ondersteunen publiek-private samenwerkingen, waaronder clusterorganisaties. In samenwerking zit de sleutel tot versnelling van innovatie en ontwikkeling. Daarom zetten wij in op de op- en uitbouw van triple/quadruple helix innovatiesamenwerkingen om zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dit doen we door sterke consortia te bouwen met een gezamenlijke en gedragen innovatie-agenda.

Door een business case te ontwikkelen die toekomstbestendig is en mede wordt gedragen door de markt. Daarnaast bouwen wij voor overheid, kennisinstellingen en bedrijven innovatie-ecosystemen. Dit doen we door eerst de vraag af te bakenen en in kaart te brengen welke initiatieven er al zijn en wat er nog mist. En door daarna over te gaan tot actie.

Concreet doen wij het volgende:

 • Eén-op-één ondersteuning van clusters;
 • Regionale evaluatie en aanpak van clusters en ecosystemen;
 • Faciliteren van kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven (valorisatie);
 • In kaart brengen, adviseren en ondersteunen van ecosystemen.

Enkele opdrachtgevers

 • Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek
 • ROC Drenthe College
 • Brainport Development
 • NovioTechCampus
 • Provincie Drenthe
 • GrowCampus Den Bosch
 • ROC Summa
 • Health Holland
 • Provincie Noord-Holland
 • Innopool
 • Regio Achterhoek
 • ROC Deltion

Onze ecosystemen

KplusV bedenkt, initieert, bouwt en ontwikkelt ecosystemen. Onze rol is daardoor heel divers. Van projectmanager en beheerder tot adviseur en uitvoerder.