Aan de slag met Sterk techniekonderwijs

Vier projecten najaar 2019 van start

Zo doen we dat

01/07/2019

In het kader van Sterk Techniekonderwijs heeft KplusV de ontwikkeling van vier projecten succesvol begeleid ter vernieuwing en verbetering van het regionale techniekonderwijs in het vmbo. Op 1 juli 2019 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze projectplannen goedgekeurd. Dat betekent dat de uitvoering van deze projectplannen dit najaar zal starten. In dit artikel nemen wij je mee in het doel van deze projectplannen en in wat onze aanpak is geweest in de planontwikkeling.

Toekomstbestendig techniekonderwijs in Noord- en Zuid-Nederland

KplusV heeft de ontwikkeling van projectplannen begeleid in de regio’s Haaglanden, Heerenveen-Gorredijk-Wolvega, Veldhoven-Valkenswaard-Heeze-Leende-Bergeijk en Zuid-Oost Friesland. In deze plannen staan de ambitie en SMART-geformuleerde activiteiten om de ambitie te bereiken. In de regio werken publieke en private partijen met elkaar samen om de ambitie te bereiken. Hun ambitie met betrekking tot sterk techniekonderwijs is tweeledig:

  • vmbo-leerlingen in een technisch profiel beter voorbereiden op de vraagstukken van vandaag en morgen van de technische arbeidsmarkt
  • meer mbo-technici op de arbeidsmarkt krijgen door meer instroom en doorstroom te realiseren.

Om deze ambities te verwezenlijken, zetten de regionale publiek-private samenwerkingen actief in op diverse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten voor het innoveren van het technische vmbo-onderwijs. Zo bieden zij aan leerlingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen die aansluit op het betreffende schoolprofiel en op de snel veranderende arbeidsmarktvraag. Daarnaast wordt ingezet op loopbaanoriëntatie (lob), loopbaanbegeleiding en promotie van technische beroepen. Dit wordt gedaan door de verschillende lob-activiteiten inhoudelijk beter op elkaar aan te laten sluiten en te starten met lob-activiteiten in het primair onderwijs.

Een voorbeeld van het professionaliseren van docenten is: experimenten met co-teaching, waarbij een docent samen met een expert uit het werkveld lesgeeft. Op het gebied van de samenwerking met het regionale bedrijfsleven zetten scholen in op het beter gebruik maken van elkaars bestaande netwerken in de regio. Tot slot gaan de scholen aan de slag met het actualiseren van de techniekfaciliteiten en het beter delen van bestaande faciliteiten binnen het regionale consortium.

De uitvoering van de plannen heeft een totale projectomvang van circa € 15,5 miljoen. In totaal zijn circa 150 partijen hierbij betrokken, waaronder onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten.  

Onze aanpak
Vanuit verschillende rollen hebben wij de regio’s begeleid in de planontwikkeling. Die rollen zijn als volgt:

Als aanjager brengen wij de onderwijsinstellingen en bedrijven in beweging, om toe te werken naar het ontwikkelen van gezamenlijke doelen en naar een plan van aanpak.

Als facilitator faciliteren wij werksessies met docenten en bedrijven en bereiden we diverse werkvormen voor om te komen tot concrete input voor het plan van aanpak.

Als expert (in het opzetten van onderwijs-bedrijfsleven pps-en) adviseren wij onderwijsinstellingen in de ontwikkeling van een kwalitatief sterk projectplan en ondersteunen wij ze bij de ontwikkeling daarvan.

 

Als projectmanager sturen wij op de resultaten en planning om tot een goed afgerond project te komen en bewaken wij de projectvoortgang.

Tot slot
Heb je hulp nodig bij het verbeteren van het projectplan? Heb je vragen over onze aanpak in het toekomstbestendig maken van het (techniek)onderwijs? Of ben je nieuwsgierig naar wat we nog meer doen? Wij – Sookie Yiu, Birgitte van Don, Paul Oostveen en Tom van de Schoot – wisselen graag eens met je van gedachten. Laten we eens koffie drinken.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.