Aan de slag voor het brede mkb!

Platform31 benoemt vier KplusV-initiatieven als succesvolle mkb-ondersteuning

Actueel nieuws

25/03/2019

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het G40-Stedennetwerk onderzocht Platform31 succesvolle praktijkvoorbeelden van mkb-ondersteuning in de regio. Dat resulteerde in 20 casusbeschrijvingen. Bij vier daarvan speelt KplusV een voorname rol.

Lees het in de publicatie ‘Aan de slag voor het brede mkb’ van Platform31.

Ondernemen gaat altijd gepaard met uitdagingen. Maar juist voor het mkb is het onmogelijk om deze allemaal zelf te adresseren. Samenwerking met andere ondernemers en slimme ondersteuning helpt de ondernemer om zich te richten op zijn klanten. In het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) is extra geld uitgetrokken om hiermee aan de slag te gaan. Ter ondersteuning inventariseerde Platform31 twintig succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. Vier van deze succesvolle aanpakken komen mede uit de koker van KplusV: Move2Social, De Groeiversneller, Financieringstafels en Topcentrum E-Commerce.

Platform31 constateert dat de uitwisseling van goede praktijk en tussen regio’s beperkt op gang komt. Twee van de goede praktijken lichten ze er in het bijzonder uit, Move2Social en de Financieringstafels. Deze staan nu volop in de belangstelling. Sociaal ondernemerschap en toegang tot kapitaal voor het mkb zijn belangrijke thema’s in provincies, gemeenten en regio’s en we slagen er in om dit in meerdere regio’s te laten landen.

Move2Social
Move2Social is hét programma dat maatwerk en praktische ondersteuning bij sociaal ondernemerschap. Hoe worden sociale ondernemers daadwerkelijk succesvol? Move2Social werkt als een versneller. Een innovatief, sociaal idee wordt omgezet naar een goed lopend bedrijf. In diverse regio’s draait het programma dankzij veel verschillende partners, zoals de Rabobank Foundation, gemeenten en provincies. En met succes, bijvoorbeeld in de Regio Twente is met één editie van Move2Social een grote impact gerealiseerd: 1) van de elf ondernemers zijn er nog negen actief als sociaal ondernemer, 2) de door de deelnemers opgehaalde financiering bedraagt ruim € 1 miljoen en 3) binnen één jaar zijn 35 arbeidsplaatsen, 28 leerwerkplaatsen en tien sociale arbeidsplaatsen gerealiseerd. Move2social wordt de komende tijd verder uitgerold in Nederland.

Meer over Move2Social.

Financieringstafels
Financieringstafels zijn een krachtig en effectief instrument om het mkb regionaal te ondersteunen. De financieringstafel is een platform van (alternatieve) financiers die periodiek gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Op basis van concrete financieringsvraagstukken van ondernemers bundelen de partijen de krachten om veelal groeiende en innovatieve bedrijven te kunnen helpen om in hun kapitaal en/of financieringsbehoefte te voorzien. Naast toegang tot financiering worden ook de netwerken van de deelnemers, waar mogelijk, verbonden met innovatieve ondernemers, worden subsidie-instrumenten gekoppeld en wordt ondersteuning geboden bij het investeringsgereed worden van ondernemingen. Met een financiering vanuit EZK worden nu in verschillende provincies door KplusV financieringstafels opgezet en wordt het concept verder uitgebouwd.

Meer over financieringstafels.

Verder aan de slag voor het mkb?

Platform31 doet een aantal belangrijke aanbevelingen om het mkb beter te ondersteunen:

  1. Sluit aan op de opgaven en uitdagingen van de ondernemers
  2. Zorg ervoor dat ondernemers snel en makkelijk de weg naar de juiste ondersteuning weten te vinden
  3. Verdiep de ondernemersnetwerken tot een regionaal ecosysteem voor ondernemerschap
  4. Experimenteer, monitor en evalueer
  5. Benut de economische kansen van digitalisering, circulariteit en de energietransitie
  6. Ontwikkel een vraaggericht arbeidsmarktbeleid
  7. Maak werk van duurzame inzetbaarheid en strategisch personeelsbeleid

Voor ons zijn dit herkenbare aanbevelingen die we graag oppakken. Van vraaggestuurd ondernemers ondersteunen met PIM in Noord-Holland, het ontwikkelen van nieuwe methoden om impact te meten, invulling geven aan regionale ecosystemen voor circulariteit tot het opzetten van samenwerkingen tussen onderwijs en werkgevers. Meer weten over nieuwe concepten? Of concreet aan de slag met bewezen aanpakken om het mkb te ondersteunen?

Neem contact op met een van onze adviseurs. Corine Janssen (move2Social), Laura Nijman (financieringstafels), Tom van de Schoot (onderwijs & arbeidsmarkt), Karlijn Bakker (duurzaamheid & circulariteit), Edwin Netjes (regionale mkb-ondersteuning) en Loes Nijskens (impact meten).

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.