Analyse opleidingenportfolio mbo

Je opleidingenportfolio als de mogelijkheid om de verbinding met de arbeidsmarkt te versterken

Mijn kijk op

25/03/2019

Portfolio samenstellen in het mbo? Wij maakten een analyse van de behoeften van de regio, het aanbod van opleidingen in de regio en stelden een portfolio van opleidingen op voor de komende vier jaar. Ook maakten we een stappenplan om hier te komen.

KplusV bouwt mee aan de toekomst van het onderwijs. Dit doen wij door het onderwijs te innoveren waarbij de relatie tussen docent-student centraal staat. Een van de opdrachten waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest is het maken van een portfolioanalyse van de techniekopleidingen van een mbo-instelling. De opdrachtgever wil graag toekomstbestendig onderwijs: hij wil weten welke opleidingen zijn onderwijsinstelling het beste kan aanbieden om de regio nú en in de toekomst het beste te kunnen bedienen. Toekomstbestendig onderwijs betekent enerzijds dat het onderwijs studenten klaarmaakt voor de arbeidsmarkt en anderzijds onderwijs dat aansluit op de behoeftes van de student. Wij hebben in deze opdracht het model “Toekomstgericht onderwijs” ingezet (zie hieronder).


In een onderwijsinstelling staat het leren van de leerling/student centraal. Om het onderwijs van deze student te optimaliseren en zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt zijn verschillende elementen (intern en extern) bepalend. Externe veranderingen, zoals bijvoorbeeld innovaties of nieuwe noodzakelijke vaardigheden vanuit het bedrijfsleven, hebben invloed op het onderwijs van de student.

Duurzaam opleidingenportfolio

Of een opleidingenportfolio duurzaam is, wordt bepaald door twee elementen:

  • De aansluiting op de behoefte van de regio. De behoefte vanuit de regionale arbeidsmarkt moet zich vertalen in de opleidingen. De vraag is hoe je het onderwijs zo kunt organiseren zodat deze optimaal aansluit op de behoefte van de regio.
  • De aansluiting op innovaties en nieuwe technieken. In de huidige snel-veranderende wereld ontstaan constant nieuwe technieken. Het is van belang om deze technieken snel onder te kunnen brengen in het onderwijs. Hoe sneller en beter een onderwijsinstelling in staat is om innovaties en nieuwe technieken op te kunnen nemen in het onderwijs, des te duurzamer is het opleidingenportfolio.

Organiseerbaar opleidingenportfolio

In hoeverre de student zijn of haar leerroute kan uitstippelen, is afhankelijk van de flexibiliteit van het opleidingsaanbod van de onderwijsinstelling. Tegelijkertijd kunnen de opleidingen alleen klaar zijn voor de toekomst, wanneer zij intern op de juiste wijze worden georganiseerd. Belangrijk is dat onderwijsinstellingen flexibel kunnen inspelen op de veranderingen en innovaties van buiten. Indicatoren hiervoor zijn: de inrichting van het onderwijs, interne samenwerking, beschikbaarheid van materialen/apparatuur, docenten en financiële aspecten.

Structuur, cultuur, competenties en leiderschap

Onderliggend aan de organiseerbaarheid, ligt de structuur, cultuur en leiderschap binnen de organisaties. De structuren binnen de organisatie zullen ondersteunend moeten zijn voor het kunnen inspelen op innovatie. Een voorbeeld hiervan zijn de overlegstructuren binnen de organisatie. Ook de cultuur binnen de organisatie is van groot belang. Alleen wanneer er een innovatieve en veilige cultuur heerst, waarin medewerkers en studenten open staan voor nieuwe technieken en flexibiliteit, kan het onderwijsaanbod hierop worden afgestemd. Vervolgens is het belangrijk dat de mensen binnen de organisaties beschikken over de juiste 21e eeuw competenties. Tot slot heeft de leiderschapsstrategie een belangrijke invloed.

Om toekomstgericht onderwijs in Nederland te bereiken werkt KplusV aan opdrachten die zich richten op:

  • het ondersteunen van een mbo-instelling bij het zo logisch mogelijk inrichten van haar organisatie. Wie voert welke rol uit, heeft welke verantwoordelijkheid en hoe kun je ervoor zorgen dat de rol docent-leerling zo optimaal mogelijk wordt gediend? Hiermee zorgen we voor krachtige toekomstgerichte mbo-instellingen.
  • het ontwikkelen van businesscases. Op verschillende plekken in Nederland helpen we momenteel zowel mbo als vmbo-instellingen met het ontwikkelen van een businesscase. Voor ons is hierbij zowel het proces als het eindresultaat van belang. KplusV is sterk in het ontwikkelen van een onderscheidende propositie. Een goede propositie is duidelijk, overtuigend en onderscheidend. Input voor deze propositie en de uiteindelijke businesscase halen we op in workshops bij de opdrachtgever, docenten en andere stakeholders. Ook helpen we bij het vinden van financiering.
  • duurzame bedrijfsvoering. We geven scholen inzicht in hun huidige positie qua duurzaamheid en helpen hen bij het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsagenda.
  • het circulaire aanbesteden van meubilair van een onderwijsinstelling. “Furniture as a Service” is de manier waarop het meubilair van de mbo-instelling wordt aanbesteed. Een proces die niet alleen nieuw is voor de school, maar ook voor de projectinrichters. KplusV zet haar Rapid Circulair Contracting aanpak in om mbo-instellingen te helpen met de aanbesteding.

Wil jij jouw opleidingen of onderwijsinstelling toekomstbestendig maken? Of vrijblijvend verkennen wat er mogelijk is bij jouw instelling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.