Beroepsonderwijs: zorg voor nauwe samenwerking met bedrijfsleven

Financiële impuls via Regionaal Investeringsfonds mbo

Onze tips

18/02/2016

Door de komst van moderne technologieën veranderen beroepen en sectoren steeds sneller. Dat trekt een zware wissel op onderwijsinstellingen. Zij moeten tenslotte continu de juiste aansluiting zoeken op het bedrijfsleven, zodat hun studenten worden opgeleid tot toekomstige topwerknemers. Het Regionaal Investeringsfonds mbo is daarop ingesprongen met subsidies.

Hoe zit het ook alweer?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het investeringsfonds in het leven geroepen om de samenwerking tussen mbo-onderwijs en innovatieve bedrijven te intensiveren. Van 2014 tot en met 2018 is er € 125 miljoen beschikbaar voor die publiek-private krachtenbundeling. Mbo-instellingen konden dit jaar in januari hun investeringsvoorstel indienen; nieuwe rondes volgen in januari en juni 2018.

Belang van verbinding
KplusV juicht een duurzame verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt van harte toe. Als mbo-instellingen hun programma’s goed afstemmen op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven, beginnen studenten beter voorbereid aan hun carrière. Wij dragen hier onder andere een steentje aan bij door de opleidingscentra te ondersteunen in hun planontwikkeling en subsidieaanvraag. Sinds 2014 hebben we elf partijen met goed gevolg begeleid, en dus een successcore van ruim 100% behaald. Op 23 mei 2017 werden de vier meest recente businesscases die KplusV begeleidde, goedgekeurd.

Tips voor kansrijke aanvraag
Hamvraag is nu: hoe maak je je aanvraag tot een succes? Wij zien drie cruciale stappen voor onderwijsinstellingen naar een sterk investeringsvoorstel:

  1. Inventariseer eerst de behoeften van bedrijven in de regio. Hoeveel vakmensen hebben zij bijvoorbeeld nodig? Met welke kwaliteit? Welke opleidingen moeten worden doorontwikkeld? En welke onderwerpen zijn nu nog onderbelicht in het onderwijs?
  2. Ontwikkel vervolgens op basis van deze behoeften een interessante propositie voor de bedrijven. Wat vraag je enerzijds aan hen (financiële bijdrage, faciliteiten, expertise)? En wat bied je hen anderzijds (zeggenschap in vormgeving van opleidingen, toegang tot goed opgeleide studenten, kortingen voor opleidingen)?
  3. Maak daarna een financieel plan. Bedenk ook hoe je de samenwerking na de subsidieperiode voortzet. Creëer je verdienmodellen en genereer je inkomsten? Of borg je je activiteiten op een andere manier?

Welke rol kan KplusV spelen?
Wij zijn dé netwerkbouwer tussen onderwijs en ondernemer. In verschillende regio’s hebben we aan de wieg gestaan van duurzame samenwerkingsverbanden. Zo zijn we betrokken geweest bij diverse businesscases voor het Regionaal Investeringsfonds mbo, maar ook bij de opstart van meerdere Centra voor Innovatief Vakmanschap. Het Teclab in de Brainport-regio bijvoorbeeld, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap in de hightechsystemensector, het HighTechCentreDelft, het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland en het Bouw- en Infracentrum in Mierlo.

In deze trajecten hebben we bijgedragen aan de opbouw van het consortium, de ontwikkeling en uitvoering van een solide businessplan, de uitwerking van realistische financiële prognoses en het opstellen van een ijzersterke subsidieaanvraag.

Meer weten?
Benieuwd hoe jouw subsidieaanvraag succesvol kan worden? En wat KplusV hierin precies voor je kan betekenen? Schroom dan niet om onze adviseurs Tom van de Schoot, Wieteke Hoftijzer en Thomas Ticheloven te benaderen.

Een succesvolle subsidieaanvraag doen? Bel of mail eens met me

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.