Case: Brabant Leert

Wij ontwerpen en realiseren samenwerkingsprojecten. Voor een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. En voor duurzame publiek-private samenwerking.

Zo doen we dat

18/08/2021

Wij hebben in opdracht van de Provincie Noord-Brabant het platform Brabant Leert ondersteund bij het succesvol aantrekken van €5 miljoen aan subsidies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het opstarten van het project zodat werkenden en werkzoekenden in Noord-Brabant kunnen worden begeleid in hun loopbaanontwikkeling en leven lang ontwikkelen.

Deze aanvraag werd ingediend door de samenwerkende partners in Brabant Leert onder penvoerderschap van VNO-NCW Brabant Zeeland. Dit om de arbeidsmarktkrapte in kansrijke groeisectoren zoals bijvoorbeeld ICT, Bouw & Techniek, Logistiek en Zorg te verkleinen.

Impact 
Met behulp van deze subsidie krijgt Brabant Leert een stevige impuls waarmee 2.000 ontwikkeladviezen, 1000 begeleidingstrajecten en 3800 scholingstrajecten kunnen worden uitgevoerd voor werkenden en werkzoekenden in Noord-Brabant. De aangetrokken subsidie NL Leert door met inzet van sectoraal maatwerk van SZW is bedoeld om de negatieve impact van de crisis op de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Marjolein Schooleman, Strateeg Talentontwikkeling / procesmanager Kennis voor Brabant:

“In zeer korte tijd, 1 week, moesten we van de intentie om een subsidie aan te vragen komen tot een succesvolle aanvraag. Dat vraagt extra ondersteuning en werken on grote tijdsdruk. Dankzij de inzet van KplusV konden wij met Brabantleert de aanvraag doen. En dat maakte dat we de uitwerking van de aanvraag tot een succesvol uitvoeringstraject ook aan KplusV gegund hebben.”

Uitdaging arbeidsmarkt
Juist nu is duidelijk geworden dat werk en de arbeidsmarkt veranderen. Dat betekent dat medewerkers stil dienen te staan bij de eigen ontwikkeling en werkgevers bij de kansen die ontwikkelen biedt. Het platform is ontwikkeld voor werkende Brabanders die hun baan dreigen te verliezen of zich willen om of bijscholen informatie, begeleiding en een groot aanbod van online scholingsmogelijkheden kunnen verkrijgen. Zodat zij werk in hun sector kunnen behouden of ander werk kunnen vinden. 

Aanpak KplusV 
Wij hebben het samenwerkende consortium ondersteund bij uitwerking van projectplan, begroting, samenwerkingsafspraken en subsidieaanvraag. Momenteel ondersteunen we het samenwerkende consortium als kwartiermaker om het project zo snel mogelijk succesvol op te starten en uitvoering succesvol te laten verlopen.Meer weten over publiek-private samenwerking in en met het onderwijs. Bel of mail naar Tom van de Schoot van KplusV, vandeschoot@kplusv.nl of 06-27 08 55 11.

Een samenwerking, product of dienst van de grond krijgen; dat geeft mij energie

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.