Cluster verduurzamen

Vind de juiste product-marktcombinaties

Zo doen we dat

07/10/2020

We leven in een wereld die continu verandert. Als clusterorganisatie is het daarom belangrijk dat je vooruit kijkt en je blijft doorontwikkelen om maximale toegevoegde waarde te kunnen bieden voor je stakeholders.

Dit is ook de ambitie van de Green Chemistry Campus (GCC). De GCC is een innovatiecampus in Bergen op Zoom die zich richt op de versnelling van de circulaire biobased economie in de Delta-regio (West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland). Door middel van onze bewezen 9-stappen aanpak (zie infographic) onderzocht KplusV in opdracht voor de GCC wat de daadwerkelijke behoefte is in de circulaire biobased markt en met welke product-markt-combinaties de campus de verschillende doelgroepen het beste kan bedienen. Doelstelling daarbij was ook dat de GCC over vijf jaar in staat is zelfstandig draaiend te worden en niet langer afhankelijk is van overheidsfinanciering. Door middel van diverse onderzoeksinstrumenten zoals deskresearch, expertinterviews, focusgroepen en een enquête zijn trends en ontwikkelingen en de belangrijkste behoeften van de doelgroepen (met name startups/scale-ups en MKB) onderzocht en zijn vijf product-markt-combinaties ontwikkeld.

De vijf voor Green Chemistry Campus ontwikkelde PMC’s

Het resultaat van het marktonderzoek heeft niet alleen toegevoegde waarde voor de GCC opgeleverd maar ook voor haar partners (Biobased Delta, REWIN, Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool) en het heeft gezorgd voor een betere samenwerking en afstemming in het circulaire-biobased ecosysteem. We zijn blij met de duurzame impact die we hebben gemaakt!

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe je het businessmodel van jouw clusterorganisatie kunt verduurzamen? Ben je benieuwd naar de urgentie en meerwaarde van nieuwe product-markt-combinaties voor jouw doelgroepen? Download dan de infographic over onze 9-stappen aanpak en neem contact op met Helena Bühler of Joep Welschen. Wij vertellen je er graag meer over en helpen je graag bij dit thema.

Download 9-stappenmodel

Innovatieve oplossingen niet alleen bedenken, maar ook toepassen. Dat geeft mij energie.

MA Helena Buehler

06-27 08 55 41

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.