Clusters Analyseren

KplusV verricht benchmarkonderzoek naar clusterorganisaties in Nederland. Daarbij baseren we ons op de ESCA-methodes. Door ons onderzochte clusters worden ESCA-gecertificeerd (Bronze Label) en krijgen direct inzicht in hun prestaties, ten opzichte van honderden clusterorganisaties in binnen- en buitenland.

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo en innovaties vinden steeds sneller plaats. Dat gegeven maakt dat gevestigde bedrijven en kennisinstellingen niet langer het traject van idee naar product alleen kunnen vormgeven. Door samen te werken binnen zogenoemde clusterorganisaties is het voor bedrijven makkelijker om mee te gaan met de ontwikkelingen en veranderingen in een steeds complexere bedrijfsomgeving. Maar hoe meet je de voortgang van jouw clusterorganisatie? Hoe borg je dat er niet alleen ín je cluster gewerkt wordt maar ook áán je cluster? Hoe zet je een strategische koers uit om te verzekeren dat je sterk en toekomstbestendig bent ingericht?

ESCA-certificering

Een eerste stap: een ESCA-analyse om snel inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van jouw cluster. ESCA betreft een in heel Europa geaccepteerde en bewezen aanpak om clusters te analyseren en benchmarken met vergelijkbare clusters.

Onder meer AgriFood Capital, New Energy Coalition, Cluster LifetecZONe en Cluster Sports & Technology hebben dit jaar via KplusV hun Bronze Label ontvangen. Kunnen we daar binnenkort jouw cluster aan toevoegen?

Cluster excellence

Clusters analyseren we volgens een gestructureerde methode, inclusief adviesrapport met aanbevelingen voor de doorontwikkeling van je cluster. Een overzicht van onze aanpak en de processtappen vind je in het stappenoverzicht dat je hieronder downloadt.