Maak je cluster klaar voor toekomst: vergelijk en versterk

Vier tips van cluster excellence-expert Brechtje Vreenegoor

Onze tips

31/10/2016

Stel: je bent clustermanager en hebt je cluster op orde. Inmiddels ben je gestart en lever je meerwaarde voor de bedrijven waarmee je een verbond hebt gesmeed. Maar hoe ontwikkel je jouw innovatiecluster nu verder? En hoe toon je anderen dat je goed bezig bent? Oftewel: hoe bereid je je cluster voor op de toekomst? Vier tips van ons.

 1. Manage de evolutie van jouw cluster
  “Clusters zullen altijd veranderen en evolueren. Dat is niet gek, want het zijn industriegedreven samenwerkingsverbanden die meestal met kennisinstellingen en overheden werken aan economische impact. Meerdere stakeholders dus, waarbij er partijen toe- en uittreden, projecten worden opgestart of beëindigd, en financiering van activiteiten verschuift. En omdat veel clusters te smal en projectmatig zijn ingestoken, komen die onder druk te staan zodra het kernproject stagneert. Maak je klaar voor deze toekomst door je plan te trekken en continu te bouwen aan je toegevoegde waarde voor je partners. Hierbij helpt een gedegen evaluatie van je clustermanagement.”
 2. Evalueer je performance met het Europese benchmark
  “Het is vaak zwoegen om een logische alliantie te creëren van diverse stakeholders. Als clustermanager heb je de grote uitdaging om de verschillen in belangen, tijdshorizon (wat is wanneer belangrijk?) en financiële draagkracht samen te weven tot één verhaal. Wanneer je dan draait, is het zaak om te blijven werken áán het cluster en je niet te laten opslokken door de waan van de dag ín het cluster. Het benchmark van ESCA, het European Secretariat for Cluster Analysis, is een tool waarmee je jouw cluster kunt vergelijken met ruim achthonderd andere clusters wereldwijd. Het laat je zien waar je staat en hoe je je verder kunt ontplooien. Een ESCA-label is in de EU dan ook een kwaliteitskeurmerk dat je nodig hebt om Europese projectsubsidies te verwerven voor internationale samenwerking.”
 3. Ontwikkel jezelf tot een volgend level
  “Het ESCA-benchmark is dus een stevig fundament. Zo werkt Clean Tech Delta hiermee toe naar een volgende fase. Dit cluster zet zich vanuit de regio Delft, Rotterdam en Drechtsteden in voor de economische versterking van zijn sector. Na de transformatie van project naar cluster en van kennis- naar industriegedreven vroeg de toekomst van Clean Tech Delta om een heldere visie en internationale ambitie. Het ESCA-benchmark was een logische en noodzakelijke stap. Ook International Cleantech Network, het mondiale cleantech samenwerkingsverband waarvan Clean Tech Delta deel uitmaakt, benadrukte het belang van excellent clustermanagement en van het benchmark. Niet alleen om Europese projectfinanciering te ontsluiten, maar ook om voortdurend met de eigen verbetering bezig te zijn. Inmiddels heeft het cluster het bronzen ESCA-label in bezit en werkt het toe naar het zilveren en vervolgens gouden certificaat.”
 4. Laat je bijstaan door een gecertificeerd auditor
  “Als enige Nederlandse bureau heeft KplusV de juiste papieren en certificaten in huis om de ESCA-audit voor je uit te voeren. Zoals we dat ook voor Clean Tech Delta deden. Het benchmarkrapport dat we samen met ESCA opstellen, geeft je met 36 indicatoren een goed beeld van hoe jouw cluster presteert in de sector, maar ook in de EU. We bekijken met elkaar hoe je jouw benchmarkresultaten het beste kunt interpreteren, hoe die passen in jouw context en wat de handvatten voor verbetering zijn. Zo’n audit doen we al vanaf € 1.850.”

Ook toewerken naar cluster excellence?
Ons team van experts denkt en werkt hier graag aan mee. Meer lezen? Zie onze eerdere publicaties:
Maak je cluster succesvol met Cluster Excellence
Verbind initiatieven om optimaal werkend innovatie-ecosysteem te creëren
Cluster helpt om als biobased mkb’er mee te doen in EU

Support bij excellent clustermanagement? Bel of mail me eens

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.