Creëer meerwaarde voor start-ups in Noord-Hollands ecosysteem

KplusV onderzocht hoe provincie start-up-ondersteuning kan vormgeven

KPLUSV onderzoekt

08/02/2016

‘Welke rol moet start-up-ondersteuning krijgen in ons economisch beleid?’ De provincie Noord-Holland vroeg KplusV zich over dit vraagstuk te buigen. Wij onderzochten wat de provincie kan betekenen voor start-ups. Die meerwaarde is volgens ons vooral te creëren door voort te bouwen op het bestaande Noord-Hollandse start-up-ecosysteem.

In ons onderzoek brachten we eerst in kaart welke ondersteuning er nu al is voor start-ups. Op deze verschillende initiatieven pasten we vervolgens onze Ecosystem Canvas©-methodologie toe. Hiermee kregen we scherp hoe het totale ecosysteem rondom innovatieve start-ups eruit ziet in de provincie Noord-Holland. Zo’n ecosysteem behelst alle randvoorwaarden die nodig zijn om inventies te ontwikkelen tot concrete, kansrijke innovaties.

Fundament versterken
Uit onze inventarisatie bleek dat het Noord-Hollands start-up-ecosysteem al een goede basis heeft. Met diverse stakeholders bespraken we wat de provincie kan doen om dit ecosysteem verder te versterken én zo de economische meerwaarde van start-ups optimaal te benutten. Onze adviezen in een notendop:

  • Noord-Holland kent al veel ondersteuningsinitiatieven voor start-ups. Daarom ligt het niet voor de hand om als provincie iets nieuws te initiëren.
  • Het loont wel om per economische sector te bekijken of er extra ondersteuning nodig én mogelijk is voor start-ups. Wij verwachten dat dit vooral het geval is in sectoren met een zware technische component.
  • De provincie kan haar rol ook pakken door bestaande initiatieven en onderdelen van het ecosysteem te verbinden, en door de randvoorwaarden van het ecosysteem te verbeteren. Dat maakt de markt van de start-up-ondersteuning transparanter en daardoor toegankelijker en efficiënter.
  • Daarnaast is het slim om met het provinciaal beleid aan te sluiten bij innovatienetwerken als StartupAmsterdam, en in te spelen op de kansen die het Nederlands Topsectorenbeleid biedt.

Onderlegger voor Gedeputeerde Staten
De fracties van Noord-Holland hebben de conclusies uit ons rapport afgelopen januari enthousiast ontvangen. Toen bespraken zij de uitkomsten in de Statencommissie voor Economie, Energie en Bestuur. De komende maanden gebruiken Gedeputeerde Staten de input om het provinciaal beleid over start-ups verder vorm te geven.

Meer weten?
Over ons onderzoek voor de provincie Noord-Holland? Of gebruikmaken van onze uitgebreide kennis over ecosystemen en start-ups? Neem dan contact op met onze adviseurs Dwayne van der Klugt en Laura Berger.

Lees ook eens onze whitepaper-trilogie over ecosystemen.

Onze kennis over ecosystemen en start-ups benutten? Neem contact met me op

Dwayne van der Klugt, MSc

06-27 08 55 94

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.