Deel 1: Innoveren met resultaat

Over valorisatie, innovatie en systemen met toegevoegde waarde

Whitepaper

10/07/2014

Hoe kunnen innovatoren, overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatie versnellen en slagingskansen vergroten? Volgens ons zit de crux in innovatiestructuren: publiek-private samenwerkingsverbanden –zowel ecosystemen als innovatiebiotopen– opgebouwd volgens een aantal regels. Deze structuren vergroten de kans om van een inventie tot een concrete innovatie te komen. 

Hoe structureer je innovatie? Je leest het in onze whitepaper ‘Innoveren met resultaat’. Wij brengen in de whitepaper verband aan tussen:

  • de verschillende fases van een technologische innovatie;
  • de factoren c.q. bouwstenen daarbij (innovator, financiering, faciliteiten en bedrijfsvoering);
  • de ontwikkeling van de‘habitat’ van de innovatie, ingedeeld in fases;
  • de juiste rollen van personen of organisaties op het juiste moment;
  • het inrichten van het optimale systeem van technologische innovatie.

Meer weten over het innovatie-ecosysteem en de praktische toepassing daarvan? Vraag er Joep Welschen naar. Hij gaat er graag met je over in gesprek. 

Vul onderstaand formulier in en download direct onze whitepaper. 

Deze whitepaper is onderdeel van een serie van drie. Lees ook:

"Mijn drijfveer? Het creëren van zowel economische waarde als maatschappelijke impact."

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs