Drie tips voor een succesvolle start van jouw digitale werkplaats

Onze tips

21/07/2020

Digitale werkplaatsen door heel Nederland koppelen MKB-ers aan studenten voor het ondersteunen bij digitale vraagstukken. Begin dit jaar ging MKB Digital Workspace van start. KplusV is betrokken bij de uitvoering. Inmiddels zijn vanuit deze digitale werkplaats ruim 40 MKB ondernemers succesvol gekoppeld aan studenten. De vraagstukken van ondernemers zijn breed: van big data tot online marketing.

Zowel de ondernemers als de docenten en studenten zijn enthousiast over de samenwerking. Ondernemers krijgen nieuwe inzichten over digitalisering en studenten werken aan echte opdrachten. In het nieuwe schooljaar zullen er een aantal nieuwe digitale werkplaatsen van start gaan. ‘Sharing is caring’ en daarom delen wij vast drie tips voor een succesvolle aftrap. 

  1. Betrek ambassadeurs binnen het onderwijs 

    Het implementeren van de digitale werkplaats binnen het onderwijs vraagt vanzelfsprekend om een investering in tijd. Door in een vroeg stadium een aantal opleidingsmanagers en docenten te betrekken bij de invulling van de activiteiten binnen de digitale werkplaats, creëer je ambassadeurs. Dit zorgt voor raakvlak en eigenaarschap binnen de onderwijsinstellingen. Deze ambassadeurs kunnen collega’s informeren en enthousiasmeren. Dat verlaagt de drempel om mee te doen en het zorgt ervoor dat de werkplaats een plek krijgt in de organisatie. 

  2. Maak slim gebruik van (externe) expertise

    Wanneer je een digitaliseringsvraagstuk van het MKB gaat matchen aan studenten, is het van belang dat je de vraag van de ondernemer goed begrijpt én deze kunt vertalen naar het onderwijs. Creëer daarom een pool van experts op het gebied van digitalisering. Dit kunnen professionals uit het bedrijfsleven zijn, maar ook docenten of alumni. Zij kunnen helpen bij het articuleren van de ondernemersvraag ten behoeve van een goede match met het onderwijs.     

  3. Besteed aandacht aan de governance

    Voor een digitale werkplaats werk je in de vorm van een publiek private samenwerking. De werkplaats heeft een brugfunctie tussen MKB en onderwijs, waardoor je twee verschillende werelden bedient en bij elkaar brengt. Het is daarom belangrijk dat je toegang hebt tot zowel MKB als onderwijs, beide talen spreekt en de vertaalslag kunt maken. Dit vraagt om betrokken partners van beide kanten van beide kanten, stevig projectleiderschap en heldere afspraken. Lees hier meer over de geleerde lessen van andere werkplaatsen. 

Meer weten over de start van MKB Digital Workspace? Lees hier mee. 

Ook aan de slag? 

Kunnen we je helpen bij het opzetten of uitvoeren van een digitale werkplaats? Heb je vragen of ben je nieuwsgierig naar hoe we dit oppakken? Laat het ons weten en neem contact op met Marlies Hiemstra of Amber Passtoors. We gaan graag met je in gesprek! 

Mijn drive? Onderwijsinstellingen helpen in beweging te komen voor leuk, relevant en toekomstbestendig onderwijs

Amber Passtoors, MSc

06-27 08 55 45

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.