Verbind initiatieven om optimaal werkend innovatie-ecosysteem te creëren

Ondernemers en regionale overheid samen aan de slag

Zo doen we dat

14/03/2016

Hoe creëren we een samenhangend innovatie-ecosysteem in onze provincie? Deze vraag werd KplusV voorgelegd door de provincie Drenthe en gemeente Emmen voor een biobased chemie-cluster. Vaak zijn er in een regio of provincie al diverse initiatieven om innovatie te stimuleren. Hoe zorg je dat deze niet los van elkaar opereren, maar elkaar positief versterken? En hoe bouwen de private en publieke sector gezamenlijk aan die samenhang?

In de praktijk kwam onze aanpak vooral neer op het verbinden van diverse initiatieven en het samen ontwikkelen van een duidelijke lijn. Met elkaar komen tot één propositie die je helder naar buiten kunt brengen. Dit deden we samen met én gestuurd door bedrijven uit de regio. De door KplusV ontwikkelde Ecosystem Canvas©-methode vormde de basis om met publieke stakeholders het lokale ecosysteem in kaart te brengen. Daarmee werd zichtbaar welke randvoorwaarden voor een bloeiend ecosysteem nog niet voldoende aanwezig waren.

Dit beeld zijn we vervolgens gaan toetsen bij regionale mkb-ondernemers. We hebben opgehaald waar in hun ogen de verbetering lag voor een beter innovatie-ecosysteem: business development en pilotprojectondersteuning (hands-on-maatwerkbegeleiding van ondernemers). Wij werken namelijk vanuit de visie dat ondernemers bereid zijn om te sturen en bij te dragen aan een ecosysteem, zolang de toegevoegde waarde ervan voor hen glashelder is.

Wat levert deze aanpak op? Draagvlak!
De verschillende ideeën zijn in een werksessie van ondernemers met regionale overheden samengevoegd en er werd commitment opgehaald voor private cofinanciering. Voor de provincie en gemeente werden de propositie en de focus op scale-ups ontwikkeld: het eenduidige verhaal naar buiten. Het advies om meer capaciteit te organiseren voor businessdevelopment-support en pilotprojecten, evenals het bouwen van een langjarig programma, zijn overgenomen en worden begin 2016 uitgerold.

Roel Folkersma, strategisch adviseur en programmamanager Biobased economy bij de gemeente Emmen: “KplusV heeft de ontwikkeling van ons biobased economy-cluster in Drenthe een belangrijke stap verder gebracht. Dit mede dankzij professionele advisering, het werken met de Triple Helix en heldere reflectie op vervolgstappen. Met de concrete aanbevelingen zijn wij momenteel volop aan de slag.”

Onze toelichting aan de Stuurgroep Chemie – onder leiding van gedeputeerde Henk Brink – met wethouders en bestuurders heeft absoluut geholpen de boodschap te laten landen: echt kiezen, één verhaal, één team. Door samen op te trekken met ondernemers en de regionale overheid, was het draagvlak voor het doorvoeren van de aanbevelingen groot. Dat is heel belangrijk als je direct stappen wilt kunnen zetten.

Eerste resultaten zichtbaar
Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo steekt de provincie Drenthe de komende drie jaar € 750.000 in de doorontwikkeling en vergroening van haar sector Chemie. Je leest er hier meer over.

Innovatie in jouw regio optimaal ondersteunen? Neem contact met me op

Maarten van Gils

06 13 05 34 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs