Kansen op arbeidsmarkt nemen toe voor mbo’er

Nog veel winst te halen in aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Actueel nieuws

23/04/2019

Afgelopen week is het rapport De Staat van het Onderwijs 2019 uitgebracht. Dit rapport is geschreven door de Inspectie van het Onderwijs en gericht aan het ministerie van OCW.

Met studenten in het mbo gaat het steeds beter, zo stelt de Inspectie van het Onderwijs. Mbo studenten stromen hoger in en halen steeds vaker een diploma op een hoger niveau. Daarnaast neemt het diplomarendement toe. Ook zijn de arbeidsmarktkansen voor mbo’ers goed. In veel sectoren is namelijk een grote vraag naar goede vakmensen. Toch kent het mbo nog een aantal uitdagingen, waaronder het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en de afstemming met het bedrijfsleven.

Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal het onderwijs focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in ‘De Staat van het Onderwijs 2019‘.

In het deelrapport De Staat van het Middelbaar Beroepsonderwijs 2019 wordt wederom duidelijk dat er een grote uitdaging ligt tussen de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Het rapport zegt hierover:

“Niet altijd sluiten de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van mbo’ers op elkaar aan. Vooral in de sector techniek is de vraag groter dan het aanbod. In andere sectoren is dat precies andersom. De vraag hoe hierop te sturen moet bezien worden in het licht van de drievoudige kwalificatie-opdracht van het mbo: kwalificeren voor arbeidsmarkt, doorstroom én burgerschap. Daarnaast ontwikkelen beroepen zich inhoudelijk snel. Sommige beroepen zullen in de toekomst niet meer bestaan. Dat beroepen veranderen, merken studenten tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv) al. Het is voor studenten lastig dat het onderwijs soms achterloopt op de ontwikkelingen in een beroep. De aansluiting van de lessen op school en de werkzaamheden in de bpv moet beter. In de techniek en de zorg zijn wel veel initiatieven om de samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld in de regio te versterken.”

Wij zien deze uitdaging duidelijk terug in de praktijk en begrijpen de knelpunten waar zowel onderwijsinstellingen als bedrijven tegenaan lopen. Mbo-instellingen zijn zich steeds vaker bewust van deze mismatch en willen hierop acteren. Dit zien wij terug in de groeiende vraag die wij krijgen om mbo-instellingen, maar ook het bedrijfsleven te ondersteunen. We ondersteunen en begeleiden mbo-instellingen door het hele land om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren. Dit doen we onder andere door te ondersteunen en begeleiden bij portfolioanalyses, strategievorming, de aanvraag van subsidiegelden (o.a. Regionaal Investeringsfonds mbo) en zowel de uitvoering als evaluatie van RIF projecten. We geloven in de kracht van een regionale aanpak en een betrokken publiek-private samenwerking is volgens ons de sleutel van een succesvolle oplossing voor de mismatch. Co-creatie met onderwijs én (regionaal) bedrijfsleven is daarin onze handelswijze.

Wij werken al jaren op concreet niveau aan de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wil jij of je onderwijsinstelling daar ook mee aan de slag? We drinken graag een kop koffie met je. Neem daarvoor contact op met Amber Passtoors of Sookie Yiu; we helpen je graag verder!

Hier lees je het volledige rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019‘.

Mijn drive? Onderwijsinstellingen helpen in beweging te komen voor leuk, relevant en toekomstbestendig onderwijs

Amber Passtoors, MSc

06-27 08 55 45

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.