MBO verduurzamen

Op globaal, Europees en landelijk niveau zijn doelstellingen geformuleerd om de transitie naar een duurzame, circulaire economie te maken. Naast de rol die overheid en het bedrijfsleven hebben in het realiseren van deze doelstellingen, ligt hier ook een belangrijke opgave voor het onderwijs. KplusV zet zich daarom in op het verduurzamen van onderwijs.

De transitie naar een duurzame economie vraagt om andere kennis, vaardigheden én een andere zienswijze. Professionals en vakmensen krijgen steeds meer te maken met duurzame vraagstukken. Het is daarom van cruciaal belang dat zij de kennis, vaardigheden én mindset ontwikkelen om deze vraagstukken aan te kunnen. Voor onze arbeidsmarkt die voor zo’n 40% bestaat uit MBO-opgeleiden, zien wij het MBO als een belangrijke sleutel tot een circulaire economie.

Het morele besef en de wil om stappen te zetten richting verduurzaming groeit bij mbo-instellingen. Maar waar begin je? Op welke aspecten kun je eigenlijk verduurzamen? En hoe krijgt duurzaamheid een structurele plek in het onderwijs én de organisatie?

Duurzaamheid is een breed en veelomvattend begrip. Een MBO-instelling kan dan ook op verschillende aspecten verduurzamen: van het koppelen van de lesstof aan duurzame vraagstukken tot duurzame inzetbaarheid van docenten en van een duurzame inkoop tot recycling van het printpapier. Onze adviseurs helpen je graag om inzicht te krijgen, doelen te stellen en stappen te zetten richting duurzaam onderwijs.

Hoe kunnen wij helpen?

  1. We geven duurzaamheid een meer structurele plek in de organisatie.
  2. We creeren een gezamenlijke en positieve taal voor duurzaamheid in de organisatie.
  3. We stellen concrete doelstellingen om stappen te zetten richting verduurzaming.
  4. We komen tot een concreet actieplan om daadwerkelijk de eerste stappen te zetten.

Download infographic