Naar duurzaam onderwijs

Hoe richt je onderwijs duurzaam in?

Mijn kijk op

01/03/2018

Duurzaamheid in het onderwijs? Lees hier hoe wij onderwijsinstellingen in Nederland ondersteunen bij hun zoektocht naar het implementeren van duurzaamheid in het onderwijs.

Veel onderwijsinstellingen willen graag hun onderwijs vernieuwen vanuit een duurzame missie. Ze zien dat de nieuwe economie vraagt om duurzaam onderwijs. Onderwijs dat anders wordt ingericht en willen hier graag mee aan de slag. Liever vandaag dan morgen. Het duurzaam inrichten van het onderwijs vraagt veel van een organisatie en haar mensen. Hoe kun je in een curriculum dat vast ligt ruimte creëren om onderwijs anders in te richten? Hoe werk je daarbij samen met andere stakeholders/partners? En hoe zorg je ervoor dat je collega’s net zo enthousiast zijn als jij?

Duurzaam onderwijs: hoe dan?

KplusV werkt dagelijks aan vraagstukken op het gebied van Circulaire Economie. Dat doen we bij diverse partijen waaronder ook onderwijsinstellingen. Wij helpen onderwijsinstellingen met het beantwoorden van de vraag: Hoe dan? Er is geen kant-en-klare oplossing, maar je ziet bij het invoeren van duurzaamheid wel dat elementen als content, cultuur en mensen een grote rol spelen. Veel onderwijsinstellingen worstelen met dezelfde vraagstukken:

  • Hoe zorgen we ervoor dat er straks nog voldoende (vak)docenten zijn?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs actueel is en blijft en goed aansluit bij de vragen van het bedrijfsleven?
  • Hoe zorgen we voor aantrekkelijk onderwijs voor studenten zodat ze worden opgeleid tot wendbare vakmensen?

Voorbeelden van duurzaam onderwijs in de praktijk

Zo ondersteunen we bijvoorbeeld in het oosten van het land een mbo-instelling die graag duurzaam onderwijs wil. We hebben het roc ondersteund bij het bedenken, schrijven en indienen van een projectaanvraag bij de Provincie. Inmiddels is de aanvraag goedgekeurd en zijn docenten van het roc aan het onderzoeken welke ruimte er in het curriculum is voor innovatie. In vervolg op deze provinciale aanvraag bereiden we nu samen met dit roc een aanvraag voor in het kader van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). In deze aanvraag staat de daadwerkelijke uitvoering centraal. Hoe kunnen ze de ruimte die ze hebben gevonden daadwerkelijk gaan invullen met het bedrijfsleven? Onderwijs en bedrijfsleven werken bij de ontwikkeling van deze aanvraag nauw samen. Ze kijken hoe het onderwijs, binnen de bestaande kaders, zo ingericht kan worden dat er voldoende ruimte is voor opnemen van actuele vraagstukken van bedrijven. De samenwerking met het bedrijfsleven zorgt hierdoor voor een co-creatie: het bedrijfsleven denkt mee over onderwijs en wordt zo mede-opleider.

Ook ondersteunen we momenteel een hbo-instelling die circulaire economie structureel wil inbedden in de organisatie. Hierbij wil de hbo-instelling nadrukkelijk vraagstukken van stakeholders buiten de instelling oppakken. Het oppakken van vraagstukken van buiten de organisatie vraagt om een structuurverandering binnen de organisatie. Mensen van verschillende directies en domeinen moeten hiervoor gaan samenwerken. Dit bereiken zij door alle Circulaire Economie-activiteiten aan elkaar te verbinden en als één gezicht naar buiten te treden. Het mooie van deze nieuwe samenwerkingen is dat er nieuwe inzichten en oplossingen ontstaan.

Strategische samenwerking

Op landelijk niveau werkt KplusV samen met vier partijen aan het aanjagen van duurzaamheid in het mbo. Deze vier partijen zijn: Duurzaam mbo, Katapult, Het Groene Brein Roots en Leren voor morgen. Duurzaamheid benaderen we hierbij breed: het gaat om het gebouw, de inhoud van het onderwijs tot het bedenken van duurzame oplossingen in samenwerking met bedrijven. Dit doen we allereerst door het bouwen van een sterk netwerk en in te zetten op de kracht van regionale communities. Docenten van mbo-instellingen verbinden zich aan het netwerk als regiogids of ambassadeur. Hierbij vervullen de regiogidsen de rol van spin in het web van de landelijke coöperatie Leren voor morgen. Leren voor morgen verzamelt vragen uit het netwerk in heel Nederland en legt deze neer bij de regiogidsen. De regiogidsen kijken of het lukt om de vraag in hun regio te beantwoorden door het aanreiken van goede initiatieven,best practices of advies. Hiervoor staan zij in goed contact met ambassadeurs. Deze zijn actief binnen de eigen school en omgeving. De ambassadeurs delen hun ideeën, voorbeelden, successen, mislukkingen met andere ambassadeurs en andere mensen in het land.

NEXT Education: meld je aan

Tevens organiseert KplusV met haar partners een landelijke werkconferentie op 15 maart aanstaande in het kasteel Groeneveld in Baarn: NEXT Education. Een dag waarop alle docenten en projectleiders uit het mbo die zich bezighouden met duurzaamheid bijeenkomen. Het doel is om te inspireren, te netwerken en een steuntje in de rug te bieden. De dag bestaat uit diverse workshops zoals Sustainable Development Goals in onderwijs en strategie, Voedseltransitie, Persoonlijke Effectiviteit en Wendbaar Vakmanschap. De afsluitende keynote is van Ruud Koornstra, de eerste Energiecommissaris van Nederland. Wil jij hier ook bij zijn om mee te denken én te doen over een duurzaam onderwijs? Aanmelden kan via deze link.

Welke goede voorbeelden van duurzaamheid in het onderwijs zie jij? Laat het mij weten of vul onderstaand contactformulier in.

Samen met onderwijs en bedrijfsleven span ik me in voor goede technische vakmensen

drs. Wieteke Hoftijzer

06-27 08 55 03

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.