Oost-Nederlandse coproductie levert medische innovatie op

Krachtenbundeling van bedrijfsleven, kennisinstellingen en zorg

Zo doen we dat

11/10/2016

Wat is de optelsom van ondernemerschap, innovatie, netwerk en financiering? Een ingenieus product én een grote stap voorwaarts in de medische wereld. Dankzij de samenwerking tussen EFI, Universiteit Twente, Radboudumc, DEMCON en KplusV is de OptiGrip in aantocht: een chirurgische tang met gevoel.

De OptiGrip is een revolutie voor kijkbuisoperaties. Tot nu toe misten chirurgen goed ‘weefselgevoel’ bij deze operaties. Met de OptiGrip komt hierin verandering. Door de allernieuwste sensortechnologie en mechatronica kan de chirurg veel beter voelen wat hij in het lichaam tegenkomt. En dat is niet alleen een positieve ontwikkeling voor de medisch specialist, maar ook voor het ziekenhuis, de zorgverzekeraar en vooral de patiënt. Doordat de chirurg nauwkeuriger kan werken, vermindert de kans op complicaties bij patiënten. Het verbetert de zorgkwaliteit en verlaagt de zorgkosten. Een andere opsteker is dat het instrument zich eenvoudiger laat bedienen dan zijn conventionele voorlopers, wat weer het leerproces voor de chirurg verkort.

Moment van euforie
Geestelijk vader van deze medische innovatie is gynaecoloog en endoscopisch chirurg Michel Vleugels. Hij werkte samen met de TU Delft en TNO aan het prototype van het instrument. “In 2009 bereikten we hiermee de eerste resultaten. Ondanks dat we nog in een houtje-touwtje-stadium zaten, konden we toen al een varken met ‘weefselgevoel’ opereren. Dat moment was euforisch. En ook meteen doorslaggevend om mijn onderneming Endoscopic Force-reflecting Instruments (EFI) te starten”, vertelt Vleugels.

Wat volgde, was een zoektocht naar partners en geld. Via Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland en MedtechPartners ging dat balletje rollen. Michel: “Zo vormde zich in 2012 een consortium van Oost-Nederlandse partijen die zich bezighouden met medisch onderzoek, innovatie, technologie en financiering. EFI, DEMCON, de Universiteit Twente, het Radboudumc en KplusV stortten zich samen op de doorontwikkeling van de OptiGrip. Hiervoor wisten we een subsidie van € 1 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen te halen. En vervolgens financiële steun van de provincies Overijssel en Gelderland, en van meerdere particuliere investeerders.”

Valorisatie op haar best
Volgens adviseur Matthew Vuijk is dit project een schoolvoorbeeld van valorisatie: “Alle partijen zijn supersterk in hun vakgebied, maar niemand had op eigen kracht zo’n goed product kunnen neerzetten. We zijn er dus in geslaagd een succesvolle samenwerking te organiseren. En we hebben de juiste financieringsmix weten te regelen.”

De precieze rol van KplusV? Matthew: “Vanuit onze innovatienetwerken hebben wij de verschillende partijen bij elkaar gebracht, het traject naar financiering begeleid en de EFRO-subsidie gecoördineerd. Onze meerwaarde hierbij was dat we de taal spreken van zowel de technici en de ondernemers als de subsidieverstrekker. Doordat we technisch geschoolde mensen in huis hebben mét een bedrijfskundige en pragmatische instelling, kunnen we de juiste verbindingen leggen en innovaties helpen realiseren.”

Marktgang in 2017
Tijdens een New Yorks congres vorig jaar liet Michel 6.000 chirurgen kennismaken met de OptiGrip. Het resulteerde in de Innovation Award 2015. “Momenteel zijn we druk bezig het instrument te optimaliseren. Een medical advisory board – met twaalf professoren uit heel Europa – helpt ons met testen en introduceren. Zodat we er hopelijk eind dit jaar de eerste mens mee kunnen opereren. Na de officiële marktintroductie begin 2017 willen we de OptiGrip dan beschikbaar maken voor heel veel partijen en het instrument een standaard laten zijn in de operatiekamer”, besluit Michel.

Meer weten?
Over dit traject? Of hoe je zelf een idee succesvol op de markt kunt zetten? Onze adviseur Joep Welschen denkt graag met je mee. Op de site van EFI lees je alles over de OptiGrip.

Ook innovatieve krachten bundelen? Neem contact met me op

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.