Opleidingscentra ontvangen bijdrage regionaal investeringsfonds mbo

KplusV bouwt aan betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Zo doen we dat

09/06/2015

De aanvragen van het Topcentrum Autoschadeherstel in Boxtel en het Bouw- en infracentrum in Mierlo voor ondersteuning uit het Regionaal Investeringsfonds MBO zijn goedgekeurd. KplusV begeleidde de opleidingscentra in dit traject. Ook in 2014 zijn de projecten waar KplusV bij betrokken was, gehonoreerd. Hiermee is KplusV tot nu toe 100% succesvol.

Minister Jet Bussemaker maakte op 1 juni 2015 de 29 goedgekeurde initiatieven bekend. Zij ontvangen in totaal 24 miljoen euro van het Rijk.

Regionale opleidingscentra
In het Topcentrum Autoschadeherstel bundelen het Summa College en Koning Willem 1 College hun autoschadeherstelopleidingen en brengen zij deze naar een gezamenlijke locatie in Boxtel. In samenwerking met het kenniscentrum VOC, de Gemeente Boxtel en tientallen autoschadeherstelbedrijven uit Zuid-Nederland worden de opleidingen vernieuwd en verbeterd. Op de locatie in Boxtel wordt daarnaast een hypermoderne werkplaats ingericht.

Binnen het Bouw- en infracentrum Mierlo werken ROC Ter AA, het landelijke kennis- en opleidingscentrum voor de civiele betonbouw Civilion, en het regionale samenwerkingsverband voor de bouw- en infrasector (Bouw- en Inframensen Mierlo) aan het vernieuwen van het opleidingsaanbod voor de bouwsector. Binnen het Bouw- en infracentrum Mierlo wordt onder andere een nieuwe opleiding op mbo niveau 4 voor de civiele betonbouw ontwikkeld.

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
KplusV was intensief betrokken bij beide projecten. Van concept-ontwikkeling tot het opstellen van het businessplan, de financiële prognoses en het realiseren van commitment van bedrijven en financiers. De projecten zijn door intensieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs tot stand gekomen en zijn niet afhankelijk van subsidies voor de continuïteit.

Klik hier voor het bericht van het Rijk over de toekenningen.

Nieuwe aanvraagronde
ROC’s kunnen vanaf 2016 weer nieuwe investeringsvoorstellen indienen bij het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het moet gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en daarmee de aantrekkelijkheid van de opleidingen. De voorstellen moeten zijn gebaseerd op nauwe, duurzame samenwerking tussen ROC’s, innovatieve bedrijven en overige stakeholders. Het kabinet stelt van 2014 t/m 2017 in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs.

Ondersteuningsmogelijkheden KplusV
Wilt u als ROC uw opleidingen ook beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven en uw regio? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • concept-ontwikkeling;
  • uitwerken van gedegen businessplan;
  • opstellen van financiële prognoses;
  • het aantrekken en realiseren van de juiste partnerships met bedrijven en overige regionale belanghebbenden;
  • uitwerken van een kansrijke aanvraag;
  • (desgewenst) effectieve uitvoering.

KplusV bouwt mee aan het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven. We zijn dé netwerkbouwer tussen overheden, onderwijs en ondernemers voor diverse regio’s en thematische ondernemers- of innovatienetwerken. KplusV is intensief betrokken bij meerdere succesvolle Centra voor Innovatief Vakmanschap en business cases in het kader van het Regionaal Investeringsfonds MBO. Zo heeft KplusV in de Brainport-regio het Teclab ontwikkeld, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de hightech systemensector.

In gesprek?
Wilt u over dit onderwerp in gesprek, bel dan gerust. U kunt vragen naar Tom van de Schoot of Wieteke Hoftijzer van KplusV.

Meer weten over aansluiting onderwijs en bedrijfsleven? Neem contact op

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.