Publiek-private samenwerkingen krijgen subsidie Regionaal Investeringsfonds

KplusV begeleidt succesvolle businesscases van onderwijsinstellingen

Actueel nieuws

22/10/2018

Het organiseren van samenwerking tussen (mbo-)onderwijs en bedrijfsleven: KplusV maakt er werk van. Wij helpen mbo-scholen om samen met het bedrijfsleven te zorgen voor betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarvoor doen we een beroep op het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).

Op 22 oktober maakte minister Van Engelshoven bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het RIF. Acht samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven ontvangen samen € 7,8 miljoen van het fonds. KplusV heeft drie van deze projecten begeleid naar een succesvolle businesscase en aanvraag. Het toekennen van deze subsidie ging niet ongemerkt voorbij. Verschillende media, waaronder NOS, NU.nl en het Dagblad van het Noorden, besteedden er aandacht aan.

Sinds de start van het RIF in 2014 heeft KplusV een rol gespeeld bij in totaal negentien samenwerkingsbanden. In de afgelopen ronde hebben wij de projecten GAS 2.0 (van zeven mbo-instellingen in Noord-Nederland), Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap (ROC Noorderpoort) en Samen Slim Logistiek Vooruit (Summa College) geholpen. Wij hebben de samenwerkingsverbanden ondersteund bij hun conceptontwikkeling, uitwerking van plannen en ontwikkelen van het partnerschap met bedrijven en andere stakeholders. Met de honorering van deze drie aanvragen is ruim €10 miljoen financiering opgehaald. Hiervan komt €3,5 miljoen uit het RIF. De rest is afkomstig van  deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

GAS 2.0

In het project GAS 2.0 worden de uitdagingen van de energiesector in Noord-Nederland aangepakt. De gas-gerelateerde sector is belangrijk voor werkgelegenheid in Noord-Nederland, maar verandert sterk doordat de aardgaswinning wordt teruggebracht en in 2030 stopgezet wordt. Daarentegen groeit de markt voor duurzame alternatieven hard. Het project GAS 2.0 is een initiatief van de Noordelijke mbo-instellingen Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college, ROC Friese Poort, Friesland College, Terra MBO, Nordwin College, in samenwerking met 45 regionale bedrijven en Hanzehogeschool Groningen. De Noordelijke provincies en diverse gemeenten ondersteunen het project. GAS 2.0 zet in op werving van studenten en zij-instromers, onderwijsvernieuwing en het realiseren van een actieve community van ondernemers en experts uit bedrijfsleven, docenten en studenten die samen kennis ontwikkelen en delen.

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

In het project Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap zet Noorderpoort samen met dertig regionale bedrijven, instellingen, Hanzehogeschool, RuG, de Provincie en Gemeente Groningen in om het tekort aan ICT-personeel in en rond Groningen te verkleinen. Het project ontwikkelt beroepsonderwijs dat snel mee kan bewegen met ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast wordt in dit project onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën en wordt ondernemerschap gestimuleerd.

Samen Slim Logistiek Vooruit

Het project Samen Slim Logistiek Vooruit heeft als doel te investeren in de groei en kwaliteit van de logistieke opleidingen. Omdat in de logistieke sector een sterke groei wordt verwacht, is extra instroom van goed opgeleide arbeidskrachten noodzakelijk. De specifieke situatie in de Brainport regio met veel hightech bedrijven vraagt om specifieke vaardigheden die nu nog onvoldoende in het onderwijs terugkomen. Om dat te realiseren is intensieve samenwerking van opleidingen en bedrijven nodig in de regio Zuidoost Brabant. Achttien regionale bedrijven werken hierin samen met het Summa College. Ook Eindhoven Airport, Logistiek Platform ZO Brabant en Kennispact 3.0 ondersteunen het initiatief.

Nieuwe regeling

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar weer twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Vanaf januari 2019 kunnen hiervoor aanvragen worden gedaan. Ook eerder ontstane succesvolle samenwerkingsverbanden kunnen voor hun opschaling hierop een beroep doen.

Wil jij vanuit jouw onderwijsinstelling ook samen met overheid en bedrijfsleven werken aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? We denken graag met je mee. Hier krijg je een idee van hoe we dat doen. Je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met onze adviseurs Amber PasstoorsTom van de Schoot, Sookie Yiu en Wieteke Hoftijzer.

Een samenwerking, product of dienst van de grond krijgen; dat geeft mij energie

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.