Publiek private samenwerkingen krijgen subsidie Regionaal Investeringsfonds

Succesvol ondersteunde businesscases door KplusV

Actueel nieuws

25/05/2018

Op 23 mei maakte minister Van Engelshoven bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Zeven businesscases van mbo-instellingen ontvangen samen ca. € 11 miljoen van het fonds. Met de bijdragen van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is er in totaal € 21,5 miljoen beschikbaar. KplusV heeft twee van deze projecten begeleid naar een succesvolle aanvraag. Ook in eerdere ronden zijn de aanvragen waarbij wij betrokken waren, gehonoreerd.

Sinds de start van het RIF in 2014 heeft KplusV een rol gespeeld bij in totaal veertien succesvolle subsidieaanvragen. In de afgelopen ronde hebben wij Lelytalent (ROC van Flevoland) en House of Digital (ROC van Amsterdam) geholpen bij hun conceptontwikkeling, businessplan, financiële prognoses, partnerschappen met bedrijven en andere stakeholders, en de RIF-aanvraag.

Voor House of Digital hebben ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en 22 bedrijven de handen ineengeslagen om het onderwijs op gebied van de digitale economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te verbeteren. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de MRA om uit te groeien tot de digitale mainport voor internet en data-gedreven innovatie. Lees meer >>

ROC van Flevoland richt zich met het project Lelytalent op kwetsbare jongeren in Lelystad. Samen met sociale partners (gemeente Lelystad, Werkbedrijf Lelystad), Eduvier Onderwijsgroep en regionale bedrijven worden studenten intensief begeleid naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Nieuwe regeling

In juni 2018 is de laatste ronde van de huidige RIF regeling. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor duurzame samenwerking tussen mbo’s en bedrijven, waarmee de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt én de aantrekkelijkheid van de opleidingen verbetert.

Wil jij ook een succesvolle subsidieaanvraag indienen? We denken graag met je mee. Hoe we dat doen? Sla er ons artikel Beroepsonderwijs: zorg voor nauwe samenwerking met bedrijfsleven eens op na. Of neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Thomas Ticheloven en Wieteke Hoftijzer. In het nieuwsbericht van het ministerie van OCW vind je de details over de zojuist toegekende RIF-subsidies.

"Door innovatie en ondernemerschap bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken"

Thomas Ticheloven MSc

06-27 08 55 33

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.