Digitale Werkplaats MKB: drie tips voor een succesvolle aanvraag

Onze tips

26/08/2020

Op 5 augustus jl. werd bekendgemaakt welke projecten subsidie krijgen vanuit de regeling MKB digitale werkplaatsen. Vijf samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven ontvangen subsidie. KplusV heeft twee van deze projecten begeleid naar een succesvolle businesscase en aanvraag. Deze twee projecten zijn geëindigd op plaats 1 en 2 in de beoordeling. Naast deze twee aanvragen is KplusV onderdeel van het kernteam van de digitale werkplaats Amsterdam.

Samen €900.000,-  subsidie opgehaald

Met de subsidie MKB Digitale werkplaatsen wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van zogenaamde digitale werkplaatsen. Binnen een digitale werkplaats worden onderwijs en (mkb) – bedrijven aan elkaar gekoppeld. Studenten helpen de deelnemende bedrijven met digitalisering binnen projecten gebaseerd op de vraag van een bedrijf. Met de honorering van de twee aanvragen die KplusV begeleidde is in €900.000,- subsidie opgehaald. 

Wat wij doen

Wij hebben de publiek-private samenwerkingen ondersteund bij de ontwikkeling en het uitwerking van de plannen en het ontwikkelen van de samenwerking met bedrijven en andere partners. In de afgelopen ronde begeleidden wij onder andere het volgende project:

Digitale werkplaats regio Zwolle

Een publiek-privaat samenwerking die mkb-bedrijven in de (e-)commerce, logistiek en de maakindustrie gaat helpen met digitaliseringsvraagstukken op het gebied van online sales en marketing, data-science en automatisering. Binnen de werkplaats werken Hogeschool Windesheim Zwolle, Deltion College (Topcentrum E-commerce), Landstede MBO, provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle, Oost NL, Rabobank en Regio Zwolle met elkaar samen. De Digitale werkplaats regio Zwolle heeft als doel om in totaal 1.000 bedrijven en 750 studenten te bereiken. De werkplaats wil praktijkleren stimuleren, de arbeidsproductiviteit van het MKB verhogen en meer samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen stimuleren. De resultaten van de werkplaats worden gemonitord en geanalyseerd door de bij de werkplaats betrokken lectoraten.

Zelf aan de slag?

Kunnen we je helpen bij het opzetten of uitvoeren van een digitale werkplaats? Heb je vragen of ben je nieuwsgierig naar hoe we dit oppakken? Laat het ons weten en neem contact op met Marlies Hiemstra of Amber Passtoors. We gaan graag met je in gesprek!

Download startdocument – drie tips

Download hier onze drie adviezen voor het opstarten van een digitale werkplaats

 

"Iedereen kan zich een leven lang blijven ontwikkelen."

Marlies Hiemstra

06 82 33 20 59

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.