Kwaliteitsagenda mbo

Kwaliteitsagenda als instrument voor een dialoog met regionale stakeholders

Mijn kijk op

29/11/2018

Mbo-instellingen zijn volop bezig met de toekomst en hun plaats in de samenleving. De strategische rol die zij innemen tussen jong talent en een steeds veranderende arbeidsmarkt. Om deze ontwikkelingen in een strategische visie te vertalen, is er de kwaliteitsagenda mbo 2019-2022. KplusV helpt onderwijsinstellingen deze agenda handen en voeten te geven.

De Minister heeft iedere mbo-instelling gevraagd om een kwaliteitsagenda voor de jaren 2019-2022 op te stellen. Daarom ondersteunt KplusV het Drenthe College bij het ontwikkelen van drie regioplannen en een dienstplan. Samen vormen zij de input voor de strategische kwaliteitsagenda mbo. Hierbij is afgesproken dat het plan Drenthe College ondersteunt om beter in te kunnen spelen op de lokale behoeftes van studenten en organisaties in de regio. De kwaliteitsagenda is hierbij geen doel op zich, maar een instrument om een goede dialoog te voeren met mensen in de organisatie én stakeholders uit de regio. Het proces om te komen tot een kwaliteitsagenda heeft de organisatie geholpen in het formuleren van haar prioriteiten.

In dialoog met de stakeholders

Het Drenthe College is vanaf januari 2018 georganiseerd in regio’s. Iedere regiodirecteur geeft leiding aan een van de drie regio’s waarin het Drenthe College gevestigd is (Assen, Emmen en Meppel). Om voor iedere regio een agenda te maken die aansluit bij de behoefte van die regio, zijn we gestart met het voeren van gesprekken met de verschillende directeuren. We stelden vragen als: “Welke vragen spelen er in jouw regio?”, “Waar wil jij de komende vier jaar op inzetten?”. Op basis van deze gesprekken en alle documentatie hebben we een eerste opzet gemaakt voor de structuur van het regioplan. Dit biedt een kader voor de onderwerpen in het kwaliteitsplan. Vervolgens hebben we via workshops met de diverse regioteams (regiodirecteur, managers en docenten) gekeken waar de prioriteiten liggen. Tijdens deze energieke sessies maakten we een wieberbeweging: van regio-opdracht naar breed en groots dromen, kwamen we weer tot steeds specifiekere en concretere doelen en activiteiten. De behoeften van verschillende stakeholders (studenten, bedrijven, gemeenten, etc.) stonden tijdens deze sessies dan ook centraal.

Inmiddels ligt er voor iedere regio een regioplan voor 2019-2022, welke belangrijke input vormen voor de kwaliteitsagenda mbo. De concept regioplannen zijn besproken en getoetst bij de stakeholders tijdens een aantal interactieve stakeholderbijeenkomsten. Daarin ging Drenthe College met regionale partners in gesprek over wat nodig is om de komende vier jaar tot een gezamenlijke ambitie te komen. KplusV begeleidde deze ‘world café’ bijeenkomsten. De wijze waarop iedereen betrokken is in het proces, stemt tot tevredenheid. Zo ook bij regiodirecteur van Meppel, Silvester Koehoorn:

“Het fijnste aan de begeleiding van KplusV bij de regioplannen vond ik de constructieve en inclusieve manier waarop iedereen in de brainstormsessies bij het creatieve denkproces betrokken werd.”

Meer weten over kwaliteitsagenda mbo? Neem contact op

We zijn er natuurlijk trots op dat we een bijdrage leveren aan de kwaliteitsagenda van deze mbo-instelling. Ook zijn we trots op het feit dat het document geen papieren tijger is, maar een plan dat zowel het Drenthe College als de stakeholders helpt om daadwerkelijk verschil te maken in de regio. En zo dragen we bij aan innovatie in het onderwijs en een betere aansluiting tussen onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven.

Vind je het lastig om tot een goede kwaliteitsagenda  mbo te komen? Wil je daar hulp bij? Of wellicht is een eerder plan niet goedgekeurd? Wij kijken graag met je mee. Onze adviseur Amber Passtoors gaat graag het gesprek met je aan.

Waarmee kunnen wij je helpen?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.