Practoraat: instrument voor onderwijsvernieuwing in mbo-land

Met betere aansluiting bij arbeidsmarkt als resultaat

Onze tips

20/06/2016

Het is een actuele uitdaging voor ROC’s: hun onderwijs continu innoveren, zodat het blijft aansluiten bij de dynamische arbeidsmarkt. Practoraten kunnen hierbij helpen. Deze expertisecentra voor het mbo vinden inmiddels hun weg in Nederland. Maar hoe maak je als ROC zo’n practoraat tot een succes? We delen graag onze kennis.

Omdat het beroepsonderwijs voortdurend in beweging is, bestaat er veel behoefte aan kennisontwikkeling en -deling. Het hbo reageerde daar in 2001 op met lectoraten. Om ook het mbo een impuls te geven voor de kwaliteitsverbetering van zijn onderwijs en beroepspraktijk, zagen medio 2015 de practoraten het levenslicht. Als ROC kun je via dit expertisecentrum het bedrijfsleven intensief betrekken bij onderwijsvernieuwing. Samen ben je bezig met experimenten en innovaties binnen een bepaald vakgebied. Je bundelt en verdiept je kennis, die je vervolgens toepast in het onderwijs en deelt met de buitenwacht.

Van toegevoegde waarde
Met een practoraat kun je meerwaarde creëren op een aantal terreinen:

  • Onderzoek. Als je praktisch onderzoek doet naar vraagstukken en trends in het vakgebied en hiervoor de verbinding zoekt met andere onderwijs- en kennisinstellingen, verzamel je kennis en nieuwe inzichten. Die kun je vervolgens toepassen in de praktijk.
  • Projecten. Door projecten te initiëren of op te halen bij bedrijven, kun je vanuit een marktvraag vakmanschap en kennis ontwikkelen. Hiervoor werk je bijvoorbeeld in multidisciplinaire teams samen aan cocreatie en open innovatie.
  • Onderwijsvernieuwing. Wanneer je nieuwe praktische kennis overbrengt op je docenten, kunnen die dit weer doorgeven aan hun studenten. Ook nu is het handig de handen ineen te slaan met het bedrijfsleven.
  • Kennisdeling. Alle kennis, ervaringen en resultaten, die je als practoraat opdoet, zijn waardevol voor bedrijven, andere onderwijs- en kennisinstellingen en studenten. Die wissel je uit tijdens events of in een online community.

Voorwaarden voor succes
Wil je een practoraat laten slagen, hou dan sowieso rekening met drie kritische succesfactoren:

  1. De vent is belangrijker dan de tent. Aan het hoofd van een practoraat staat de practor. Hij moet een autoriteit zijn op het vakgebied, staat met het ene been in het onderwijs en met het andere in het bedrijfsleven, en weet de buitenwereld naar binnen te halen.
  2. Structurele samenwerking met bedrijven is cruciaal. Een practoraat geef je bottom-up vorm. Door het bedrijfsleven erbij te betrekken, achterhaal je wat de meest recente vragen en behoeften in de markt zijn. En je doet de nieuwste kennis, middelen en ontwikkelingen op, die je kunt doorvertalen naar het onderwijs.
  3. Een experimentele omgeving is noodzakelijk. In een practoraat werk je aan onderwijsvernieuwing. Dan heb je een veilige plek nodig, waar je met open innovatie en cocreatie bezig kunt zijn. Maar waar je ook fouten kunt én mag maken.

Support nodig?
KplusV heeft in meerdere regio’s gewerkt aan duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse practoraten en Centra voor Innovatief Vakmanschap. Onlangs nog hebben we het Drenthe College geholpen zijn practoraat Zorg & Techniek op te zetten. Daarnaast hebben we een aantal mbo-instellingen succesvol begeleid bij hun businesscases voor het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).

Ook support nodig bij de opstart van een practoraat? Neem dan eens contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Wieteke Hoftijzer of Thomas Ticheloven. Zij kunnen je ook ondersteunen bij je RIF-aanvraag.

Meer informatie over practoraten kun je ook vinden op de site van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’.

Support nodig bij de opstart van een practoraat? Bel of mail me eens

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.