In vijf stappen naar financiering van jouw practoraat

Met belangrijke rol voor doelstelling en partners

Onze tips

25/07/2017

Welke mogelijkheden en manieren zijn er om je practoraat te financieren? Wanneer is het handig om na te denken over die financiering? En waarop moet je letten? Het zijn wezenlijke vragen die de practoraten in ons land bezighouden. Zowel de zeventien bestaande als het grote aantal dat in oprichting is. Adviseur Wieteke Hoftijzer gidst je in vijf stappen door de antwoorden.

“Als je met financiering aan de slag gaat, is het belangrijk om eerst duidelijkheid te krijgen over het precieze doel van je practoraat, de rol van het bedrijfsleven hierbij, je aanbod en vraag aan partners, en hoe je hen gaat benaderen”, adviseert Wieteke. “Dit is een iteratief proces: sommige stappen doorloop je een aantal keer, vóórdat je practoraat een feit is.”

 1. Definieer het doel van je practoraat
  Begin met het vaststellen van je doel. Wat wil je bereiken als mbo-instelling? En waarom is een practoraat hiervoor het juiste middel? Kies je voor een practoraat, dan kun je je richten op de vakinhoud (zoals het practoraat Automotive van Noorderpoort, het practoraat Hospitality Experience van ROC Mondriaan en het practoraat Zorg- en Sensortechnologie van Drenthe College) of op het leerproces (zoals het practoraat Activerende Didactiek van Summa College en het practoraat Gepersonaliseerd Leren van ROC Leeuwenborgh). Op de site van stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ vind je een handreiking voor het uitwerken van jouw doelstelling.
 2. Bepaal de rol van het bedrijfsleven
  Afgestemd op je doel bedenk je welke rol het bedrijfsleven kan spelen in jouw practoraat. Als opdrachtgever bijvoorbeeld, als partner waarmee je onderzoek vormgeeft, of als betrokkene waarmee je de uitkomsten van je onderzoek deelt?
 3. Zet een scherpe propositie neer
  Ontwikkel een heldere propositie waarin je vastlegt wat je biedt en vraagt aan andere partijen. Toets dit bij je stakeholders, zoals bedrijven, studenten en docenten.
 4. Benader je partners
  Met die propositie onder de arm ga je partners benaderen. Hoe aantrekkelijker en concreter je het voor hen kunt maken, hoe meer partijen zullen aanhaken.
 5. Trek de juiste financiering aan
  Stel een begroting op, zodat je goed voor ogen hebt hoeveel geld nodig is voor de start en exploitatie van je practoraat. Bekijk vervolgens welke acties je onderneemt om die financiering te organiseren.

“Voor je practoraat kun je meerdere financieringsbronnen aanboren”, licht Wieteke toe. “Je kunt als mbo-instelling zelf je practoraat bekostigen, of je gaat hiervoor de samenwerking aan met bijvoorbeeld het bedrijfsleven of een hbo-instelling. En er zijn opstart- en projectsubsidies. Je keuze hangt grotendeels af van de manier waarop je jouw practoraat inricht. Focus je op het mbo zelf en is je mbo-instelling de belangrijkste partner, dan financier je waarschijnlijk ook zelf; misschien aangevuld met een subsidie. Ook voor elke fase van je practoraat (ontwikkeling, opstart en exploitatie) bestaan verschillende financieringsvormen. Zo is het Regionaal Investeringsfonds mbo een mooi instrument om een publiek-privaat practoraat mee op te starten.”

Aan de slag?
Wil je als mbo-stelling werk maken van (de financiering van) een practoraat? En zijn kennis, ervaring en best practices daarbij erg handig? KplusV – samen met stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ – helpt je graag verder. Bel of mail eens met onze adviseur Wieteke Hoftijzer. Of haak aan bij onze startersbijeenkomst op 21 september of de landelijke Practoratendag op 12 december.

Meer lezen? Zie onze eerdere publicatie: ‘Practoraat: instrument voor onderwijsvernieuwing in mbo-land’. Of bekijk eens: wijzijnkatapult.nl of netwerk.wijzijnkatapult.nl

Als mbo met een practoraat aan de slag? We werken graag mee

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.