Vijf stappen voor optimale verbinding tussen practoraat en bedrijfsleven

Heldere communicatie en doelen staan voorop

Onze tips

07/03/2017

Dat vernieuwing en innovatie steeds meer hun weg vinden in het mbo, laten de dertien practoraten in ons land overduidelijk zien. Samenwerking met het bedrijfsleven staat hierbij centraal. Zodat onderwijs en arbeidsmarkt steeds beter op elkaar aansluiten. Hoe je deze publiek-private krachtenbundeling optimaal vormgeeft? Adviseur Thomas Ticheloven loodst je door vijf cruciale stappen.

 1. Vertel over je practoraat
  “Het is vanaf het allereerste moment belangrijk om bedrijven te betrekken bij je practoraat. Praat met hen over je idee en maak hen enthousiast. Vraag naar hun behoeften en speel hier vervolgens op in. Die communicatie blijft essentieel in het héle traject. Door bedrijven continu te informeren over je ontwikkelingen en resultaten, hou je hen op de juiste manier aangehaakt.”
 2. Zorg voor heldere doelen
  “Als je bedrijven en andere stakeholders zoals overheden hebt gesproken, kun je goed gaan nadenken over de precieze doelen van je practoraat. Doe dit wel altijd vanuit jouw mbo-instelling. Welk probleem wil je bijvoorbeeld oplossen, wanneer en met wie? Formuleer je doelstellingen SMART. Zo bouw je het beste fundament voor je practoraat en dus voor je partnership met het bedrijfsleven.”
 3. Bepaal de rol van bedrijven
  “Je kunt bedrijven verschillende rollen geven in je practoraat. Match die met de doelen die je voor ogen hebt. Wil je dat ze intensief of minder intensief participeren? Krijgen ze een sturende rol of eentje als actief deelnemer? Zijn ze alleen bij het proces betrokken, bij de inhoud of bij beide? Deel je kennis met elkaar of doe je samen kennis op, waarbij het bedrijfsleven het object van onderzoek is?”
 4. Verenig belangen
  “Nu je scherp hebt wat je doelen zijn en welke rol je bedrijven wilt toedichten, is het tijd om met hen om de tafel te gaan zitten. Bespreek hoe je hun belangen kunt verenigen met die van jouw practoraat. En bekijk welke bijdrage zij kunnen en willen leveren.”
 5. Maak afspraken over output
  “Ondernemingen die investeren in jouw practoraat, verwachten daarvoor uiteraard iets terug te zien. Zorg voor heldere afspraken over de opbrengsten en de momenten waarop deze een feit zijn. Stel hiervoor een aantal milestones op. Dat creëert duidelijkheid voor iedereen.”

Zelf aan de slag?
Heeft jouw mbo plannen om een practoraat op te zetten? Of wil je jouw practoraat doorontwikkelen? Samen met de netwerkstichting ‘Ieder mbo een practoraat’ werkt KplusV toe naar een community voor practoraten, waar kennisdeling vooropstaat. Dit heeft inmiddels zijn eerste vruchten afgeworpen. Zoals de Practoratendag waarvan de aftrap plaatsvond op 7 december. Maar ook de themabijeenkomsten die 26 januari, 16 maart en 13 april op het programma stonden en staan. En de Small Private Online Course (SPOC), waarvan de eerste module sinds 6 maart live is.

Daarnaast goed om te weten: voor de opstart van een practoraat kun je subsidie aanvragen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Deze regeling is onlangs met een jaar verlengd, tot en met 2018. Het Drenthe College ging je hierin mét succes voor.

Support nodig?
Bij het oprichten of verbeteren van je practoraat? Of bij het indienen van een kansrijke RIF-aanvraag? Onze experts Thomas Ticheloven en Wieteke Hoftijzer staan voor je klaar.

Lees ook eens hun eerdere publicaties:
Practoraten hebben behoefte aan platform voor kennisdeling
Practoraat: instrument voor onderwijsvernieuwing in mbo-land

Je practoraat opstarten of doorontwikkelen? Wij helpen graag

Thomas Ticheloven MSc

06-27 08 55 33

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.