Leven lang leren met SLIM subsidie

Leren en ontwikkelen in het mkb

Onze tips

11/02/2020

De Rijksoverheid stelt per maart 2020 jaarlijks 48 miljoen euro beschikbaar om mkb-bedrijven – én grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie – te ondersteunen bij het opleiden en ontwikkelen van mensen. Hiervoor is €25.000 per mkb bedrijf of €500.000 per samenwerkingsverband van mkb bedrijven beschikbaar. Voor het grootbedrijf is €20.000 euro beschikbaar voor landbouwbedrijven en €200.000 voor horeca- en recreatiebedrijven. KplusV helpt organisaties graag bij de uitvoering van het ontwikkelingstraject als de aanvraag van de subsidie ervoor.

De maatschappij en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Deze veranderingen vragen ook om ontwikkeling van werknemers. Door hun kennisniveau op peil te houden of te verhogen, zijn ze productiever voor hun huidige werkgever en minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers als werknemers hebben veel te winnen bij leren en ontwikkelen.

Met het beschikbaar stellen van de SLIM subsidie geeft ook de Rijksoverheid blijk van dit belang. Voor mkb-bedrijven kan het desondanks lastig zijn om een doeltreffend leerproject op te zetten, op zo’n wijze dat dit ook voor de subsidie in aanmerking komt. Tegelijk is het aanvragen van SLIM subsidie zelf ook een proces waarbij hulp nuttig is. Neem daarom contact op met ons. Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Meer weten over SLIM subsidie?

Met het formulier hieronder download je de informatieflyer over de SLIM regeling. Daarin staan activiteiten beschreven die onder de regeling vallen en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen.

"Ik breng partijen bij elkaar en help ze bij het formuleren van een gezamenlijke visie."

Aniek van Gerwen

06 13 68 29 24

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.