Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo naar Drents practoraat

KplusV werkte mee aan succesvolle businesscase

Zo doen we dat

24/10/2016

Op 24 oktober maakte minister Bussemaker bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Zestien businesscases van mbo-instellingen ontvangen samen € 12,8 miljoen van het fonds. Met de bijdragen van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is er in totaal € 40 miljoen beschikbaar. KplusV heeft het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie van het Drenthe College begeleid naar een succesvolle aanvraag.

Ruim 90% geslaagd
Sinds de start van het RIF in 2014 heeft KplusV zeven subsidieaanvragen met goed gevolg ondersteund, en dat betekent een succespercentage van meer dan 90%. De Drentse case is een initiatief van het Drenthe College samen met de Hanzehogeschool Groningen en 24 andere partijen, zoals zorgorganisaties, sensortechnologiebedrijven, lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. Binnen het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie doen zij onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de zorg.

Innovatieve koppeling
Wij hebben het practoraat geholpen bij zijn conceptontwikkeling, businessplan, financiële prognoses, partnerschappen met bedrijven en financiers, en RIF-subsidieaanvraag. Met de honorering van de aanvraag is ruim € 2 miljoen aan financiering binnengehaald. Hiervan komt € 675.000 uit het RIF en de rest van lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. De intensieve en innovatieve verbinding tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven is niet alleen de voorwaarde voor de RIF-gelden, maar ook de succesfactor van dit project. Door de coproductie is het practoraat ná de subsidieperiode niet afhankelijk van nieuwe subsidies om te kunnen voortbestaan.

Nieuwe rondes, laatste kansen
In januari en juni 2017 konden en kunnen mbo-instellingen nieuwe investeringsvoorstellen neerleggen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. Voorstellen moeten zich richten op een duurzame samenwerking tussen mbo’s en bedrijven, waarmee de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt én de aantrekkelijkheid van de opleidingen verbetert.

Wil jij ook een succesvolle subsidieaanvraag indienen? We denken graag met je mee. Hoe we dat doen? Sla er ons artikel ‘Beroepsonderwijs: zorg voor nauwe samenwerking met bedrijfsleven’ eens op na. Of neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Thomas Ticheloven en Wieteke Hoftijzer. In het nieuwsbericht van het ministerie van OCW vind je de details over de zojuist toegekende RIF-subsidies.

Nog meer lezen?
Deze publicaties nemen je mee in de wereld van de practoraten:
Practoraat: instrument voor onderwijsvernieuwing in mbo-land
Practoraten hebben behoefte aan platform voor kennisdeling

Ook een succesvolle RIF-subsidie aanvragen? Ik denk graag mee

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.