Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo naar publiek-private samenwerkingen

KplusV weer succesvol met vier businesscases

Actueel nieuws

23/05/2017

Op 23 mei maakte minister Bussemaker bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Zeventien businesscases van mbo-instellingen ontvangen samen € 14,5 miljoen van het fonds. Met de bijdragen van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is er in totaal € 43,5 miljoen beschikbaar. KplusV heeft vier van deze projecten begeleid naar een succesvolle aanvraag. Ook in eerdere ronden zijn de aanvragen waarbij wij betrokken waren, gehonoreerd. En dat betekent een succespercentage van 100%.

Sinds de start van het RIF in 2014 heeft KplusV een rol gespeeld bij in totaal elf subsidieaanvragen. In de meest recente ronde zijn we aan de slag gegaan voor House of Hospitality (ROC van Amsterdam), Industrieel Bouwen met Hout (Hout- en Meubileringscollege HMC), Fieldlab PracTICe (Alfa College) en Topcentrum E-commerce (Deltion College). Deze projecten hebben we geholpen bij hun conceptontwikkeling, businessplan, financiële prognoses, partnerschappen met bedrijven en andere stakeholders, en RIF-aanvraag. Met de honorering van hun aanvragen is ruim € 16 miljoen financiering opgehaald. Hiervan komt € 5,3 miljoen uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

Kijkje in projectkeuken
Voor House of Hospitality hebben ROC van Amsterdam, verschillende andere onderwijsinstellingen, zestien bedrijven in de hospitalitybranche en de lokale overheid de handen ineengeslagen om de opleidingen in de sector te vernieuwen. Aanleiding is de enorme groei van het aantal toeristen dat de metropoolregio Amsterdam bezoekt. Onderwijs in het bedrijfsleven is het centrale concept van House of Hospitality. Lees meer >>

Industrieel Bouwen met Hout richt zich op de doorontwikkeling van de enige BOL 4-opleiding voor de Nederlandse timmerindustrie. Door het opzetten van een simulatieomgeving kunnen studenten oefenen met de nieuwste machines. Dit project wordt gedragen door HMC, brancheorganisaties en hout- en timmerbedrijven. Lees meer >>

In Fieldlab PracTICe werken Alfa College, lokale bedrijven en de overheid samen aan drie urgente thema’s in de Groningse bouw- en installatiebranche: aardbevingsbestendig bouwen, energieneutraal bouwen en levensloopbestendig bouwen. Het project zorgt ervoor dat studenten worden opgeleid in deze thema’s. Lees meer >>

Topcentrum E-commerce in Zwolle is een samenwerkingsverband tussen vijf mbo-instellingen, Hogeschool Windesheim en een groot aantal regionale e-commercebedrijven. De partners ontwikkelen e-commerceopleidingen die voldoen aan de enorme vraag van bedrijven uit de regio. Lees meer >>

Nieuwe rondes, laatste kansen
In januari en juni 2018 kunnen mbo-instellingen nieuwe investeringsvoorstellen neerleggen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. Voorstellen moeten zich richten op een duurzame samenwerking tussen mbo’s en bedrijven, waarmee de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt én de aantrekkelijkheid van de opleidingen verbetert.

Wil jij ook een succesvolle subsidieaanvraag indienen? We denken graag met je mee. Hoe we dat doen? Sla er ons artikel Beroepsonderwijs: zorg voor nauwe samenwerking met bedrijfsleven eens op na. Of neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Thomas Ticheloven en Wieteke Hoftijzer. In het nieuwsbericht van het ministerie van OCW vind je de details over de zojuist toegekende RIF-subsidies.

Ook een succesvolle subsidieaanvraag indienen? Wij helpen je graag.

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.