Succesvolle ondersteuning KplusV bij aanvragen regionaal investeringsfonds mbo

High Tech Centre Delft en System Integrator Eindhoven toegekend

Zo doen we dat

02/09/2014

De twee ROC’s die KplusV heeft ondersteund bij een aanvraag bij het regionaal investeringsfonds mbo, hebben de bijdrage toegekend gekregen. Het gaat om het High Tech Centre in Delft en het kennisplatform System Integrator in Eindhoven. Minister Jet Bussemaker maakte op 1 september de achttien goedgekeurde initiatieven bekend. Zij ontvingen in totaal € 14 miljoen van het Rijk (plus € 24 miljoen vanuit het bedrijfsleven). Vijftien aanvragen zijn niet gehonoreerd.

De cases:
Het High Tech Centre in Delft focust zich op het verbeteren van het mbo-techniekonderwijs van ROC Mondriaan op de campus van de TU Delft. Dit in samenwerking met tien hightech-bedrijven uit het netwerk van Holland Instrumentation, een aantal onderwijsinstellingen, de gemeente Delft en Fonds1818. Ook richten deze partijen een hypermoderne werkplaats in voor hightech-bedrijven en -onderwijs in de regio Delft-Haaglanden.

Binnen het project System Integrator in Eindhoven worden de opleidingen installatietechniek van Summa College vernieuwd en toegespitst op nieuwe technieken in zorg, energie en veiligheid. Fontys Hogescholen en bedrijven uit de installatietechniek, maar ook bedrijven en instellingen uit de zorg en energie investeren mee in het doorontwikkelen van de opleidingen. Ook zetten de betrokken partijen een kennisplatform op, waar kennis en kunde worden uitgewisseld.

KplusV was intensief betrokken bij beide projecten (conceptontwikkeling, het opstellen van het businessplan, de financiële prognoses en het realiseren van commitments van bedrijven en financiers). De projecten zijn door intensieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs tot stand gekomen en zijn niet afhankelijk van subsidies voor de continuïteit.

Nieuwe aanvraagronde
ROC’s kunnen vanaf 2016 weer nieuwe investeringsvoorstellen indienen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. Die moeten gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en daarmee de aantrekkelijkheid van de opleidingen. De voorstellen moeten zijn gebaseerd op nauwe, duurzame samenwerking tussen ROC’s, innovatieve bedrijven en overige stakeholders.

Onze ondersteuning in het kort
Wil je als ROC jouw opleidingen ook beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven en jouw regio? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen je ondersteunen bij:

  • conceptontwikkeling van de samenwerking
  • uitwerken van gedegen businessplan
  • opstellen van financiële prognoses
  • aantrekken en realiseren van de juiste partnerships met bedrijven en overige regionale belanghebbenden
  • opstellen van een kansrijke aanvraag
  • effectieve uitvoering van de samenwerking

Gebruik onze ervaring
KplusV bouwt mee aan het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven. We zijn dé netwerkbouwer tussen overheden, onderwijs en ondernemers voor diverse regio’s en thematische ondernemers- of innovatienetwerken. KplusV slaagt er tot op heden in om substantiële private inkomsten te (laten) genereren, waarmee publiek-private projecten ‘selfsustainable’ worden. KplusV is intensief betrokken bij meerdere succesvolle Centra voor Innovatief Vakmanschap en businesscases in het kader van het regionaal investeringsfonds mbo. Zo heeft KplusV ook in de Brainport regio het Teclab ontwikkeld, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de hightech systemensector.

In gesprek?
Wil je over dit onderwerp in gesprek, bel dan gerust. Je kunt vragen naar Tom van de Schoot of Wieteke Hoftijzer.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op

drs. Tom van de Schoot

06-27 08 55 11

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.