Impact investing wordt succes als investeerder en ondernemer elkaar vinden

KplusV neemt initiatieven voor meer impact investeringen

Mijn kijk op

11/07/2017

Vandaag de dag wint impact investing aan populariteit. Logisch, want steeds meer investeerders en beleggers realiseren zich dat ze met hun investeringen niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendement kunnen genereren. Voor sociaal ondernemers is dit een welkome ontwikkeling. Om impact investing tot een echt succes te maken, moeten investeerders en ondernemers elkaar wel eerst beter weten te vinden. En daar schort het nu nog aan.

De context
In 2007 ontstond ‘impact investing’ bij de Rockefeller Foundation. De stichting wilde haar investeringen die gericht zijn op sociaal-maatschappelijk rendement, een naam geven. Een decennium later is de term een ingeburgerd begrip. Helemaal met de komst van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. Deze doelen voor een betere wereld worden gezien als een oproep aan investeerders om impact te realiseren. Oftewel: om investeringen te doen, die maatschappelijk rendement opleveren.

Recent onderzoek van het Global Impact Investing Network GIIN laat zien dat inmiddels 26% van de ondervraagde impact investeerders de SDGs volgt. Favoriet hierbij zijn ‘goede banen en economische groei’, ‘duurzame energie’, ‘geen armoede’ en ‘gelijkheid tussen man en vrouw’. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de geïnterviewde stichtingen en family offices vooroplopen met impact investing. Bijna 50% van de stichtingen doet het al, en ruim 40% van de family offices.

De uitdagingen
Een impact investering kan zowel publiek als privaat zijn. In de vorm van bijvoorbeeld een beursgenoteerde belegging of een directe investering in een social enterprise. Als we kijken naar die directe investeringen, dan signaleren we een paar knelpunten. Bij verschillende fondsen en informal investors is er een aanzienlijk ‘impact kapitaal’ beschikbaar, waaraan de groep sociaal ondernemers veel behoefte heeft. Desondanks weten financiers en ondernemingen elkaar nog onvoldoende te vinden.

Hoe dat komt? Het speelveld is ondoorzichtig; onder andere omdat niet alle fondsen en informals makkelijk vindbaar zijn voor ondernemers. Daarnaast begeven beide partijen zich in andere circuits en spreken zij nog niet dezelfde taal als het om investeren gaat. Ook zijn de ondernemers vaak nog niet ‘investor ready’. En partijen zoals gemeenten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en provincies zijn nog druk bezig om zich te oriënteren op de rol die zij hierbij kunnen spelen.

De oplossing
De sleutel tot de oplossing van deze uitdagingen is het verbinden van sociaal ondernemers met impact investeerders, overheden en ROM’s. KplusV heeft de handschoen opgepakt en neemt op dit moment initiatieven om de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Met als uiteindelijk doel: meer impact investeringen laten plaatsvinden.

Meer weten?
Ben je benieuwd naar de details van deze initiatieven? Of heb je suggesties? Bel of mail dan gerust eens met onze programmamanager Impact investing Ernestine Schimmelpenninck.

Benieuwd naar onze stappen voor meer impact investing? Bel of mail me eens

Ernestine Schimmelpenninck

06-23 56 28 80

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.