Gelderland zet middelen crisisfonds weer in voor mkb

Ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor Gelderse ondernemers

Actueel nieuws

06/10/2020

De provincie Gelderland zet de middelen uit het MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) opnieuw in. Dit betekent dat Gelderse bedrijven een beroep kunnen doen op een deel van de 11 miljoen euro in het fonds. Deze middelen kunnen als lening of deelneming beschikbaar worden gesteld. Het instellen van een zo’n revolverend fonds is onderdeel van de maatregelen die KplusV adviseert bij het beperken van de gevolgen van de crisis voor het mkb.

Tijdens de crisis die volgde op de bankencrisis van 2008 stelde de provincie het MKG in om noodlijdende, maar levensvatbare bedrijven te ondersteunen. Dit volgens een revolverend fondsconstructie. Dat houdt in dat rendement op leningen en deelnemingen weer terug in het fonds stroomt. Zo resteert er 11,6 miljoen euro in het fonds, deels door rendement op investeringen in uiteindelijk 44 bedrijven. Goed voor 1481 fte aan werkgelegenheid, die zonder dit fonds in gevaar was gekomen.

Doorstart

Gelderland heeft besloten om de ruim 11 miljoen euro in het fonds nu opnieuw beschikbaar te stellen aan Gelderse bedrijven. De middelen zijn er voor Gelderse mkb-ers, die kapitaal nodig hebben voor innovatie in de sectoren food, health, tech en energy én cross-overs. MKG richt zich hiermee dus ook op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren, die nu door covid-19 moeilijk aan kapitaal komen. De focus is daarmee gewijzigd, van een generiek crisisfonds naar een fonds gericht op de Gelderse topsectoren.

Evaluatie

Na de inzet van het MKG in de vorige crisis, is de impact van het fonds door KplusV geëvalueerd. Concreet zochten wij antwoord op de vraag: Welke impact is gecreëerd door het MKG? Daarbij is onder andere gekeken naar de maatschappelijke impact. Die blijkt lastig meetbaar. Het opnieuw openstellen van dit fonds biedt echter een kans om vooraf duidelijke afspraken te maken met de bedrijven die er een beroep op doen om tot duidelijke indicatoren voor maatschappelijke impact te komen. Deels zullen deze overgenomen kunnen worden van andere Gelderse fondsen, maar het is van belang om juist ook in crisistijd hier passende indicatoren voor te benutten.

Uiteindelijk heeft de meerderheid van de bedrijven die een beroep deden op het MKG de vorige crisis overleefd, wat tot aantoonbaar baanbehoud leidde. Uit onze berekening blijkt dat de kosten van het baanbehoud uiteindelijk €8.750,- per baan bedroegen.

We zien daarom kansen in de samenwerking tussen provincie, gemeenten en publieke instanties (zoals het UWV) om zo tot een meer integrale analyse te komen van vermeden uitkeringslasten en andere schade. Die als gevolg van het inzetten van revolverende ondersteuningsinstrumenten voor het mkb niet meer ontstaat.

De middelen die hiermee worden bespaard kunnen op hun beurt weer worden ingezet via een fonds of ander instrument. Er kunnen zo ook nieuwe instrumenten ontwikkeld worden die juist in deze tijd van belang zijn. Tegelijkertijd is het van belang om de opgedane kennis over de specifieke problemen van het mkb in een crisis goed te borgen, zodat de ondersteuningsmaatregelen hier optimaal op kunnen worden afgestemd.

Anticyclisch investeren

Uit de inzet van het MKG en onze evaluatie daarvan blijkt dat overheden een rol te spelen hebben in het beperken van de economische en maatschappelijke schade van een crisis, door juist dan (anticyclisch) te investeren. Eveneens is de inzet van de juiste instrumenten, op de juiste wijze, daarbij cruciaal. Wel mag de relatie tussen inzet van het instrument en de vermeden maatschappelijke schade nog nadrukkelijker worden gelegd. Ook om voldoende bestuurlijk en democratisch draagvlak voor dergelijke maatregelen te waarborgen.

Het MKG was een unieke oplossing, specifiek voor Gelderse ondernemingen die in de vorige crisis te maken hadden met een tekort aan krediet. Gelderland is de enige provincie in Nederland die toentertijd een dergelijk noodfonds heeft opgezet en op deze manier het regionale mkb ondersteunde. Deze ervaring heeft belangrijke leerpunten opgeleverd bij de provincie en de fondsmanager. Nu er wederom sprake is van roerig economisch tij, kan het fonds wederom een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve gevolgen daarvan. Die handschoen pakken ook wij graag op, in samenwerking met overheden.

Meer weten over revolverende fondsen of anticyclisch investeren? Laura Nijman en Edwin Netjes vertellen je graag meer.

Mijn ambitie? Ondernemers met een goed plan helpen aan de juiste financiering

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs