Verwerven groeikapitaal voor RSW

Intelligente logistiek

In gesprek met

16/12/2014

RSW, wereldwijd leverancier van innovatieve logistieke oplossingen, heeft succesvol groeikapitaal aangetrokken van Participatiemaatschappij Wadinko. De deal geeft RSW de mogelijkheid de ontwikkelcapaciteit uit te breiden en door te stoten in de markt.

De in Hardenberg gevestigde onderneming RSW is specialist op het gebied van het gemengd stapelen van pallets en optimalisatie van orderverzameling in het magazijn. RSW heeft nu een uniek mechatronisch concept ontwikkeld in combinatie met intelligente software, dat wereldwijd veel aandacht geniet. De oplossing van RSW is in 2012 voor het eerst succesvol geïntroduceerd bij Coca Cola in de Verenigde Staten en is nu rijp voor grootschalige marktintroductie.

Wadinko neemt belang
Met deze oplossing biedt RSW een innovatief en intelligent antwoord op de toenemende vraag naar betere en efficiëntere logistieke oplossingen in distributiecentra. Wadinko participeert voor 42% in de onderneming. Door de participatie van Wadinko kan RSW een gerichte en gezonde groeistrategie uitstippelen in de sterk veranderende distributiebranche.

Mijlpaal
Marcel van Schijndel, directeur van RSW: “We krijgen inmiddels naamsbekendheid in de distributiebranche. Maar om door te stoten en onze naam definitief te vestigen, hebben we meer ontwikkelcapaciteit nodig. Tevens ontbreekt het onze kleine organisatie aan voldoende referenties en demo-projecten. En we zijn nog te afhankelijk van de ontwikkelcapaciteit van onze huidige toeleveranciers. Met het toetreden van Wadinko als aandeelhouder kunnen we nu heel gericht onze groeistrategie uitwerken, waarbij we volop gebruik gaan maken van alle mechatronische kennis en ervaring die aanwezig is binnen het netwerk van Wadinko. Zo gaan we intensief samenwerken met de Triumph-groep in Hardenberg, waarin Wadinko een belang heeft van 35%. Ik zie de participatie door Wadinko dan ook als een grote mijlpaal in het bestaan van RSW.”

Begeleiding transactie
KplusV begeleidde RSW bij het aantrekken van de financiering en het sluiten van de deal. Erik Meiberg, partner bij KplusV zegt daarover: “We hebben voor RSW met Wadinko een mooie transactie kunnen beklinken. Hiermee krijgt RSW meer slagkracht om het innovatieve concept neer te zetten. Gedurende het traject hebben we met meerdere investeerders gepraat. Wadinko bood uiteindelijk de meeste toegevoegde waarde en doorzettingskracht. We zijn zeer content met het feit dat we deze transactie zo hebben kunnen afronden en wensen de betrokkenen alle succes.” Het management van RSW heeft die begeleiding in het investeerderstraject als zeer positief ervaren. Van Schijndel: “Door de professionele aanpak, kennis en doelgericht handelen hebben we gezamenlijk deze participatie binnen de gewenste tijd kunnen realiseren.”

Ook op zoek naar financiering?
Innovatiebegeleiding en groeiontwikkeling zijn KplusV op het lijf geschreven. We hebben een breed netwerk van onder meer (informal) investors, participatiemaatschappijen en fondsen, en zijn uitstekend thuis in de wereld van (alternatieve) financieringsvormen. Ben je ook op zoek naar een investeerder of andere vorm van (groei)financiering voor jouw bedrijf of idee? Neem dan eens contact op met Erik Meiberg.

► Lees ook eens onze whitepaper Breaking Financial Barriers over groeifinanciering voor het mkb.

Groeifinanciering nodig? Ik ga graag op zoek

drs. Erik Meiberg

06-27 08 55 30

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.