Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland investeert succesvol

Revolverend fonds voor duurzame bedrijven en projecten

Zo doen we dat

28/06/2016

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een duurzame economie in de regio. Eén helder, zakelijk fonds waarmee de provincie inzet op het gebruik van duurzame energie en langdurige economische groei. En dat is hard nodig. Want de ontwikkeling van bedrijvigheid op dit gebied gaat niet vanzelf. KplusV en StartGreen Capital voeren het fondsmanagement uit, met Bart Blokhuis als fondsdirecteur. Samen zetten we in op het investeren in succesvolle projecten en bedrijven.

Het fonds is sinds april 2014 actief en investeert inmiddels succesvol. Drie voorbeelden lichten we nader toe:

Zonne-energie: Sun Invest Noord-Holland
Sun Invest Noord-Holland is een initiatief van zonne-energieontwikkelaar Ecorus. De nieuwe onderneming wil een significante bijdrage leveren aan de duurzame economie in de provincie Noord-Holland. Hiervoor verschaft zij financiering aan woningcorporaties, bedrijven en overheden, zodat deze partijen zonnepanelen kunnen aanschaffen. Het participatiefonds investeert in Sun Invest, samen met Ecorus. De investering moet ervoor zorgen dat Sun Invest jaarlijks 20.000.000 kWh aan zonne-energie kan opwekken, voor circa 10.000 huishoudens.

Zowel Ecorus als het participatiefonds verbinden zich voor langere tijd en voor meerdere projecten aan Sun Invest Noord-Holland. Beginnend bij Zon Den Helder. Met dit project wil Woningstichting Den Helder zo veel mogelijk van haar huurders laten profiteren van de voordelen van zonne-energie. De vooruitzichten van dit soort zonne-energie-initiatieven zijn veelbelovend. De provincie Noord-Holland kent immers de meeste zonuren in Nederland.

Groen gas uit biomassa: B4 Energy
Met B4Energy wil slaspecialist B-Four Agro elk jaar twee miljoen Nm3 groen gas produceren voor 1.400 Noord-Hollandse huishoudens. Daarvoor bouwt het bedrijf uit Warmenhuizen een biovergistingsinstallatie op eigen terrein. Als voeding gebruikt de vergister elk jaar 16.000 ton biomassa die bestaat uit plantaardige reststromen van B-Four Agro zelf en agrarische bedrijven in de regio. Het groene gas dat vervolgens vrijkomt, wordt ingevoerd in het aardgasnet en voorziet zowel de huishoudens als de kweeksystemen van B-Four Agro van duurzame energie.

Het fonds investeert in B4Energy, omdat het project met zijn biomassaconversie positief bijdraagt aan de energietransitie in de provincie Noord-Holland. Samen met lokale aannemers werkt B-Four Agro aan de bouw van de biogasinstallatie, die medio 2016 is afgerond.

Restwarmte terugwinning: RGS Development
Als ontwikkelaar en producent van innovatieve thermo-elektrische modules is RGS Development een van de eerste partijen die restwarmte van hoge temperaturen (700-1200°C) efficiënt en economisch rendabel kan omzetten in elektriciteit. Met de gepatenteerde giettechnologie is een doorbraak in de toepassing van thermo-elektrische systemen binnen handbereik. Het participatiefonds verstrekt samen met private investeerders een kapitaalinjectie van € 1,2 miljoen aan RGS Development, voor verdere ontwikkeling van de technologie en bedrijfsgroei.

RGS Development, gevestigd in Broek op Langedijk (Noord-Holland), maakt met de introductie van thermo-elektrische systemen een substantiële terugwinning van restwarmte van hoge temperaturen mogelijk. Deze terugwinning kan worden toegepast bij industriële partijen in bijvoorbeeld de staalindustrie en afvalverbranding. Daarnaast werkt RGS Development aan de productie van anodemateriaal voor Li-ion-batterijen als een belangrijke secundaire energiemarkt.

Meer weten?
Wil je meer weten over het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland of over de expertise en activiteiten van KplusV hierin? Neem dan gerust contact op met Bart Blokhuis of Dwayne van der Klugt. Bezoek ook eens de website pdenh.nl of lees ons eerdere artikel over het fonds.

Meer weten over fondsmanagement? Ik informeer je graag

drs. Bart Blokhuis

06-27 08 55 40

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Onze opdrachtgevers

  • Provincie Noord-Holland

Onze ecosystemen

KplusV bedenkt, initieert, bouwt en ontwikkelt ecosystemen. Onze rol is daardoor heel divers. Van projectmanager en beheerder tot adviseur en uitvoerder.