Innovaties op waarde schatten? Vacature voor beoordelingscommissie Innovatiefonds Velsen

Onze tips

04/05/2018

Gemeente Velsen heeft € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van product- en procesinnovaties in gang gezet door MKB bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie. Het innovatiefonds ondersteunt nieuwe initiatieven die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van de economie en de creatie van nieuwe banen in sectoren van de toekomst.

De gemeente Velsen laat zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk adviseren door een beoor­delingscommissie. De commissie vormt zich een oordeel over de commerciële en financiële haalbaarheid van de businesscase en beoordeelt of het project voldoende innovatief is, in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van het fonds.

KplusV ondersteunt Velsen bij de opzet van het fonds en aanstellen van de beoordelingscommissie.

Interesse in deze rol? Meer informatie staat in dit profiel. Solliciteren kan tot 16 mei.

Mijn ambitie? Ondernemers met een goed plan helpen aan de juiste financiering

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs