Zijn we (investerings)gereed voor InvestEU?

Mijn kijk op

27/06/2018

InvestEU wil in totaal zo’n € 650 miljard aan financieringen mobiliseren, in de periode 2021-2027. Dit wordt gestoken in onder andere onderzoek, innovatie en digitalisering van het mkb. Het programma is een vervolg op het EFSI en moet bijdragen aan een verdere groei van de Europese economie. KplusV gelooft dat we samen het effect van InvestEU kunnen maximaliseren door middel van een goede samenwerking tussen de EU en regio’s.

Vanaf 2021 zal het InvestEU-programma diverse EU-financieringsinstrumenten bijeenbrengen. Hierdoor wordt EU-financiering voor investeringsprojecten in Europa eenvoudiger, efficiënter en flexibeler. Het InvestEU-programma bestaat uit het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal en stimuleert werkgelegenheid, investeringen en innovatie in de EU. Ondanks het voornemen te investeren, komt het geld niet vanzelf in de regio en bij het mkb terecht. Goede aansluiting van InvestEU op de wereld van het mkb is noodzakelijk. Zij moeten investment ready worden, want het geld komt niet vanzelf in beweging.

Investment Readiness is de uitdaging

Dat de investeringsgereedheid van ondernemers in Nederland een uitdaging is, onderstreept een recent onderzoek van het Europees Investeringsfonds (EIF): “EIF VC Survey 2018 – Fund managers’ market sentiment and views on public intervention”. De grootste uitdaging die investeerders hebben in Nederland betreft het vergroten van het aantal hoogwaardige aanvragen en ondernemers met een financieringsvraag. Dit vormt ook voor InvestEU een uitdaging. Veel meer dan het beschikbaar maken van kapitaal. Er is dan ook aanleiding tot actie. Een van de plannen is het instellen van Investment Envoys, Europese investeringsgezanten die zich richten op het ondersteunen (investeringsgereed maken) en identificeren van potentierijke businesscases. Welke via InvestEU (maar ook via venture capitalfondsen en nationale fondsen) gefinancierd gaan worden. Maar is het wel wenselijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen?

Ondersteuning bij investeringsgereedheid is deels al in gang gezet en op regionaal niveau zien we de eerste successen. Een voorbeeld is Ready to Scale, het investment Readiness programma van StartupAmsterdam, waarin in vier jaar tijd 200 scale-ups zijn klaargestoomd om financiering op te halen.

Slim verbinden

Ready to Scale laat zien dat er al een fundering is waar het mkb op voort kan bouwen en dat er niet vanaf ‘scratch’ begonnen hoeft te worden. De sterkste fundering bestaat uit regionale netwerkingen die direct contact hebben met het mkb. Veel mkb’ers zijn ingebed in een regionaal netwerk. Om maximale effectiviteit te verwezenlijken, moet InvestEU wat ons betreft dan ook proberen aansluiting te vinden op deze regionale netwerken, zodat het mkb hen kan vindt en vice versa. Daarmee is een deel van de envoy-rol al belegd.

Een voorbeeld van zo’n regionaal netwerk is PIM Noord-Holland (Programma Investeringsgereed Innovatief Mkb). Dit programma is de connector tussen de mkb’er en de regio. De regio die op haar beurt weer zorgt voor bijvoorbeeld een aansluiting op landelijk niveau in de vorm van directe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat of de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een ondernemer sluit zich gemakkelijk aan bij het regionale netwerk PIM en krijgt hiermee toegang tot landelijke kansen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten; ondernemers hoeven niet tot op landelijk niveau alle netwerken te kennen, maar bijvoorbeeld RVO hoeft ook niet alle mkb’ers te kennen. De regio verbindt beide niveaus.

Rolverdeling

De voorbeelden laten zien in welke rol InvestEU op zich moet nemen om succesvol te zijn. Niet de rol van de regio, maar die van schakel tussen niveaus. In dit geval gaat het om de schakel tussen de diverse lidstaten en regio’s. Dit betekent kiezen voor de regio als doelgroep, samenwerken met die doelgroep en voor hen beschikbaar zijn en het bijdragen aan reeds bestaande initiatieven die zorgen voor de investeringsgereedheid van het mkb. Dat zoiets succesvol kan zijn, zie in de rol van StartupDelta in Nederland. Zij zijn de schakel tussen diverse innovatiehubs, die zij niet vervangen, maar aanvullen.

Wij helpen graag mee

KplusV kent de wisselwerking in en tussen regio’s als geen ander. Wij weten wat de succesfactoren zijn om het mkb te ondersteunen en wij weten hoeveel impact (Europese) financiering kan hebben op een onderneming en de regio waarin deze gevestigd is. Wij zetten ons dagelijks in om onze economie en maatschappij te versterken door onder andere innovatie en ondernemerschap. Om die reden willen wij van er samen met alle betrokkenen dat InvestEU een succes wordt.

Dankzij onze unieke kennis kunnen MKB-bedrijven succesvol zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan een bloeiende economie

Dwayne van der Klugt, MSc

06-27 08 55 94

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.