Onderzoek legt knelpunten financiering ondernemers bloot

Breaking Financial Barriers overhandigt conclusies aan Pieter Waasdorp (EZ)

Mijn kijk op

01/12/2014

Bijna 50% van de groeiondernemers ervaart een financieringstekort als het grootste obstakel in hun ontwikkeling*. Zij missen tijd, kennis en geld om hun kapitaalbehoefte goed in te vullen. Hierdoor blijft de groei van onze economie achter. Breaking Financial Barriers legde deze en andere knelpunten bloot en presenteerde de conclusies op 1 december aan Pieter Waasdorp (EZ).

Ondernemers onderschatten aantrekken financiering
Het tekort aan financiering kent zijn oorzaak aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Ondernemers onderschatten wat er allemaal komt kijken bij het aantrekken van financiering. Ze nemen er te weinig tijd voor, bereiden zich niet genoeg voor en starten te laat, waardoor ze niet de (financiële) middelen hebben om het hele proces goed af te ronden. Ook ontbreekt het bij hen simpelweg aan de kennis over de verschillende financieringsmogelijkheden. En zij zijn nog niet bereid die kennis aan te trekken en ervoor te betalen.

Aan de aanbodzijde zijn infrastructuur en transparantie onvoldoende op de rit, zodat geld niet goed doorstroomt naar de groeiondernemingen. Voor de meeste aanbieders is het te bewerkelijk, kostbaar en risicovol om niet-beursgenoteerde bedrijven te financieren.

Werelden van belegger en groeier samenbrengen
Het opheffen van deze barrières is niet zo eenvoudig. Het vraagt om het verbinden van twee werelden die elkaar normaal gesproken niet of nauwelijks treffen: die van de institutionele belegger en die van de groeiende ondernemer. KplusV, TRADINFO en Fair Impact hebben daarom de handen ineengeslagen om deze werelden samen te brengen. Door het netwerk Breaking Financial Barriers te starten. Op 16 september 2014 vond de eerste jaarlijkse conferentie plaats op de Amsterdamse beurs Euronext.

In 2014 onderzochten we hoe snel groeiende ondernemingen de kapitaalmarkt zien. Zo kregen we scherp wat hun precieze knelpunten zijn. Dit inzicht, de veranderingen op de kapitaalmarkt, de gevolgen daarvan en onze handvatten om problemen aan te pakken, hebben we gebundeld in een whitepaper. Pieter Waasdorp (directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken) kreeg 1 december 2014 het eerste exemplaar hiervan overhandigd.

Meer weten?
Download dan onze whitepaper. Of lees hier meer over Breaking Financial Barriers.
Liever persoonlijk contact? Onze adviseurs Hendrik van der Meulen of Michiel Strijland staan u graag te woord.

Meer weten over groeiondernemers en de kapitaalmarkt? Neem contact op met

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.