Participatiefonds duurzame economie Noord-Holland van start gegaan

Zo doen we dat

18/03/2014

Bart Blokhuis van KplusV is sinds begin april directeur/fondsbeheerder van het Participatiefonds Duurzame Economie van provincie Noord-Holland (PDENH). Dit revolverende fonds wordt door KplusV samen met Start Green uitgevoerd. Het gaat om 30 miljoen euro (eerste tranche), met mogelijke uitbreiding tot 85 miljoen. De provincie zet met het fonds in op economische versterking van de regio via biomassa, duurzaam bouwen, zonne-energie en wind op zee.

De provincie zet met het fonds niet alleen in op het stimuleren van duurzame energie vanwege de milieudoelstellingen, maar  vooral ook op de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die dat biedt.

Het fonds investeert alleen in bedrijven. Het minimumbedrag voor investeringen in innovatieve projecten (nieuwe technologie) is € 500.000. Voor projecten in bestaande technologie is het minimumbedrag € 1.000.000. Het zal vaak gaan om nieuw op te starten projecten die op de lange termijn kansrijk zijn, maar problemen hebben met het rond krijgen van de financiering. Aanvragen voor investering kunnen ingediend worden bij de fondsbeheerder Bart Blokhuis.

KplusV neemt juiste ervaring mee
Bart Blokhuis, partner van KplusV, is door de provincie benoemd tot directeur/fondsbeheerder. De uitvoering van het fonds ligt bij de experts van KplusV en Start Green. Zij buigen zich over het opsporen, beoordelen, financieren en beheren van energieprojecten waarin het fonds participeert.

KplusV is hét adviesbureau van Nederland als het gaat om het creëren en beheren van ‘business ecosystemen’ samen met andere belanghebbende partijen. Zo koppelen we de belangen van Overheden, Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek binnen vele succesvolle netwerken. Daarnaast is KplusV gespecialiseerd in de begeleiding van innovatieve start-ups,  die binnen deze ecosystemen een vruchtbare bodem vinden om op te groeien en ontwikkelen. Daarbij hebben we een scherp oog voor en verstand van álle aspecten die van belang zijn in het proces van ‘idee naar BV’.

Start Green professionele speler
Start Green is een gespecialiseerd investeerder in duurzame innovatie. Hij heeft vier fondsen onder management, met een gezamenlijk vermogen van meer dan 100 miljoen euro. Start Green is naast risico-investeerder ook de initiatiefnemer van www.OneplanetCrowd.nl; het duurzaamheidscrowdfunding-platform voor ondernemers. Aan ondernemers die innovatieve en duurzame technologieën, producten of diensten willen commercialiseren kan zo een financiering op maat worden geboden. Start Green is een betrokken financier die zich niet enkel beperkt tot het verstrekken van risicodragend kapitaal. Ook zijn expertise en netwerk binnen bijvoorbeeld informele investeerders en banken worden ter beschikking gesteld om de onderneming de eerste jaren in haar groei te begeleiden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Fondsbeheer in het algemeen of over het creëren van business ecosystemen, bel dan gerust met Bart Blokhuis of met Edwin Netjes via (026) 355 13 55.

Mijn ambitie? De wereld beter maken met creatieve oplossingen

drs. Bart Blokhuis

06-27 08 55 40

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.