PDENH investeert met cofinancier €1,2 mln in RGS development

Fondsmanagement in handen van KplusV en Start Green Capital

In gesprek met

09/07/2015

De eerste participatie van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is een feit. Samen met private investeerders verstrekt PDENH € 1,2 miljoen aan RGS Development. PDENH is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven in Noord-Holland die zich bij voorkeur richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. Het fondsbeheer ligt in handen van KplusV en Start Green Capital.

Duurzame elektriciteitsproductie
RGS Development BV, gevestigd in Broek op Langedijk (Noord-Holland), ontwikkelt en produceert innovatieve thermo-elektrische modules. Het bedrijf is als een van de eerste partijen in staat restwarmte van hoge temperaturen (700° – 1200°C) efficiënt en economisch rendabel om te zetten in elektriciteit. Ze beogen een elektriciteitsproductie van 100 GWh per jaar te installeren, genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 25.000 huishoudens. RGS Development heeft momenteel een omvang van 11 FTE en zal naar verwachting uitgroeien naar 50 FTE in 2020. PDENH investeert in RGS Development om de verdere ontwikkeling van de technologie en bedrijfsgroei mogelijk te maken. Hiermee versterkt het fonds de duurzaamheidsambities van de provincie Noord-Holland en verstevigt het de economische structuur en werkgelegenheid.

Fondsmanagement door KplusV en Start Green Capital
Investeringsexperts van KplusV en Start Green Capital zijn de mensen achter het fonds. Zij beoordelen de investeringsaanvragen, selecteren de kansrijke proposities en werken toe naar een succesvolle transactie. Daarbij werken de experts onder andere aan zaken als bedrijfswaardering, dealstructuur en formaliseren van zeggenschap. Bart Blokhuis, partner bij KplusV en actief als fondsdirecteur PDENH stelt: “Zoals elk participatiefonds kent ons werk drie fases: acquisitie, beheer en verkoop. Naast het streven naar winst op transacties heeft PDENH echter ook een belangrijk maatschappelijk en economisch doel. Met de participaties beogen we de Noord-Hollandse CO2-footprint te verlagen, arbeidsplaatsen te creëren en de economie te versterken.”

Actief beheer
Met het ondertekenen van de deal is de acquisitiefase met RGS Development afgesloten en start een actieve beheerperiode. “Als fondsmanagers beoordelen en hebben we in bepaalde mate invloed op het businessplan, de jaarcijfers en het management”, benadrukt Blokhuis. Volgens hem is de onderneming “Een prachtig voorbeeld van een unieke technologie die wordt doorontwikkeld naar een relevante en kansrijke toepassing met grote impact. Bovendien wordt RGS Development geleid door een sterk management- en R&D-team en bezit het uitstekende productiefaciliteiten met uitbreidingsmogelijkheden voor sterke groei.”

Potentieel
PDENH dicht RGS Development reële kansen toe om met de kapitaalinjectie snelle groei, significante energiebesparing en substantiële en hoogwaardige werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland te creëren. Ook Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor economie, landbouw, flora, fauna en recreatie is blij met de participatie: “De provincie Noord-Holland stimuleert innovaties die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugbrengen. We geven ruimte aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Met dit mooie initiatief komen al deze provinciale ambities samen. Iets om trots op te zijn!”

Over PDENHLogo_PDENH
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven die zich richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie en daarmee een bijdrage leveren aan de duurzame economie in Noord-Holland. Het Participatiefonds is opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en Start Green Capital.

Meer weten?
Wilt je meer weten over het fonds of de expertise en activiteiten van KplusV hierin? Neem dan gerust contact op.

Mijn ambitie? De wereld beter maken met creatieve oplossingen

drs. Bart Blokhuis

06-27 08 55 40

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.