‘Ken behoeften van markt vóórdat je innovatiefonds lanceert’

Edwin Netjes deed er onderzoek naar voor gemeente Veenendaal

Zo doen we dat

05/05/2016

Een extra stimulans voor innovatie, economie en cultuur. Dat was in een notendop de wens van de gemeente Veenendaal. Sinds dit jaar is die wens vervuld met een innovatiefonds. Hierop kunnen ondernemers en culturele instellingen met een vernieuwend initiatief een beroep doen. KplusV adviseerde over een slimme invulling van het fonds. Beginnend bij een gedegen onderzoek.

In haar coalitieakkoord 2014-2018 laat Veenendaal zien dat zij zich wil inzetten voor meer innovaties, een sterkere lokale economie en een betere verbinding tussen cultuur en economie. De gemeente was hierbij benieuwd naar de mogelijkheden van een innovatiefonds en vroeg KplusV de kansen en risico’s te inventariseren. Adviseur Edwin Netjes boog zich over deze vraag.

Realisme voorop
“Als je met zo’n fonds aan de slag gaat, is het goed naar de doelstellingen, haalbaarheid en randvoorwaarden te kijken. In Veenendaal deden we dat samen met het college, maar ook met de politiek. Zo werkten we toe naar een gefocust innovatiefonds dat aansluit bij de gemeentelijke organisatie én de realiteit. Moest het fonds 100% revolverend of risicovol worden? Voor iedereen of voor een select gezelschap? Hoe konden alle doelen goed uit de verf komen? En welke uitvoeringsvorm paste het beste bij de omvang van het fonds, dat de komende vier jaar € 500.000 beschikbaar heeft?

Deze inventarisatie resulteerde in een praktische analyse die breed werd gedragen in de gemeenteraad. Kort daarop ging het innovatiefonds van start. Innovatieve ondernemers en cultuurinstellingen kunnen nu een lening krijgen van maximaal € 30.000 voor hun initiatief of project, waarmee zij bijdragen aan de ontwikkeling van Veenendaal. Het fonds is revolverend. Wat in dit geval betekent dat het geleende bedrag moet worden terugbetaald. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor het succes van een innovatie niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de initiatiefnemer zelf”, licht Edwin toe.

Verschillende werelden verenigd
Volgens Edwin is het voor elke overheid die nadenkt over een fonds, verstandig om wensen, ambities en gedachten in kaart te brengen. “Zorg dat je de markt kent en diens behoeften scherp hebt. Focus daar vervolgens op. Dat is de enige basis waarop een fonds kan gedijen. Met onze kennis van financiering, fondsen, de uitdagingen van ondernemers én de drijfveren van overheden konden we Veenendaal goed op weg helpen.”

Wat vindt Veenendaal?
Volgens beleidsadviseur Rick Schukking vormde ons onderzoek een solide basis voor de uiteindelijke besluitvorming over het innovatiefonds. “In het hele proces heb ik KplusV ervaren als een stevige gesprekspartner voor het bestuur, die altijd bereid was om extra vragen te beantwoorden. De adviseurs zijn zeer kundig, meedenkend en in staat om uiteenlopende wensen in één concept te gieten.”

Meer weten?
Benieuwd wat er precies nodig is om een (innovatie)fonds succesvol vorm te geven? Wissel dan eens van gedachten met adviseurs Edwin Netjes en Matthew Vuijk.

Onze recente publicatie ‘Revolverend fonds goed laten functioneren? Tijdig evalueren!’ vertelt daarnaast over het belang van tussentijds evalueren als een fonds eenmaal actief is.

Ook een fonds succesvol vormgeven? Wissel eens met me van gedachten

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs